Saskaņā ar Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības attīstības atbalsta kārtībā (apstiprināta ar LU 20.04.2018. rīkojumu Nr. 1/148) noteikto uz programmas finansējumu var pretendēt LU pamatdarbā strādājošie, LU pamatstruktūrvienības to vadītāju personā, ar LU pamatstruktūrvienības vadītāja ieteikumu un atbilstošās jomas prorektora piekrišanu – studējošie. Programmas atbalsts tiek sniegts kalendāra gada ietvaros šādām aktivitātēm:

Atbalstītie LU Zinātniskās darbības attīstības atbalsta programmas projekti:

Sīkāka informācija:

Līga Daugaviete
Akadēmiskais departaments
Tel.: 67033878
E-pasts: liga.daugaviete@lu.lv
Raiņa bulvāris 19, 243. telpa