Līdzekļi, kas Zinātniskās darbības atbalsta programmai tika piešķirti gada pirmajā ceturksnī, ir apgūti, atbalstot 43 aktivitātes programmas sadaļās Atbalsts dalībai starptautiskos zinātniskos pasākumos, Atbalsts zinātnisko rakstu publicēšanai un Atbalsts zinātnisko pasākumu organizēšanai LU par kopējo finansējumu 50 434 EUR. Latvijas Universitātes 2020. gada budžetā papildus līdzekļi šīm aktivitātēm nav paredzēti, tādēļ šogad centralizēts finansiāls atbalsts programmas ietvaros nav pieejams.