Dati 05.03.2020.

LU 2019. gadā ir publicētas 2433 zinātniskās publikācijas, t. sk. monogrāfijas, nodaļas monogrāfijās, raksti vietējos un starptautiskos zinātniskos žurnālos un konferenču ziņojumu krājumos. Tas ir  90% no LU autoru un līdzautoru visu publikāciju kopskaita (2680).

Scopus un Web of Science datubāzē 2019. gadā tika iekļautas 853  LU darbinieku publikācijas, no kurām 516 bija raksti starptautiskos zinātniskos žurnālos.

2019. gadā LU publicētie 300  raksti zinātniskajos žurnālos ir tapuši sadarbībā ar ārvalstu līdzautoriem, savukārt  389  raksti publicēti zinātniskos žurnālos ar citēšanas indeksu virs vidējā nozarē. Sadarbībā ar ārzemju līdzautoriem eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs tapuši 285 350 raksti, humanitārajās zinātnēs – 27, bet sociālajās zinātnēs – 12.

Vietējo un starptautisko konferenču materiālos 2019. gadā iekļautas 1038 LU publikācijas. LU autori piedalās arī enciklopēdiju sagatavošanā – tapuši 121 enciklopēdijas šķirkļi.

Kopumā ir izdotas 31 atsevišķu autoru vai kolektīvās monogrāfijas, 7 populārzinātniskas monogrāfijas, 36 rakstu krājumi un zinātniskie žurnāli.

Zinātnisko publikāciju sadalījums pa struktūrvienībām

Fakultātes Kopskaits Zinātniskie institūti Kopskaits
Bioloģijas fakultāte 84 LU Astronomijas institūts 34
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte 222 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts 93
Datorikas fakultāte 63 LU Bioloģijas institūts 81
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 160 LU Filozofijas un socioloģijas institūts 98
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 186 LU Fizikas institūts 28
Humanitāro zinātņu fakultāte 129 LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 13
Juridiskā fakultāte 127 LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts 18
Ķīmijas fakultāte 102 LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts 30
Medicīnas fakultāte 184 LU Ķīmiskās fizikas institūts 134
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 167 LU Latviešu valodas institūts 90
Sociālo zinātņu fakultāte 72 LU Latvijas vēstures institūts 129
Teoloģijas fakultāte 11 LU Materiālu mehānikas institūts 19
Vēstures un filozofijas fakultāte 77 LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 22
    LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 45

* Sarakstā dots augstākais citējums no Scopus vai Web of Science

1. European phenological response to climate change matches the warming pattern

By: Menzel, Annette; Sparks, Tim H.; Estrella, Nicole; Briede, Agita; et al.

In: GLOBAL CHANGE BIOLOGY,  Volume: 12,  Issue: 10, Pages: 1969-1976. Published: OCT 2006

Citēta 1697 reizes

2. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension (The Symplicity HTN-2 Trial): A randomised controlled trial

By: Menzel, A.;  Sparks, T.H.; Estrella, N.;  Erglis, A.; et al.

In: LANCET, Volume 376, Issue 9756, Pages 1903-1909, Published: 4 December 2010

Citēta 1672 reizes

3. International network of cancer genome projects

By: Hudson, Thomas J.; Anderson, Warwick; Aretz, Axel; Viksna, Juris; et al.

In: NATURE,  Volume: 464, Issue: 7291, Pages: 993-998. Published: APR 15 2010

Citēta 1312 reizes

4. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants

By: Zhou, Bin; Lu, Yuan; Hajifathalian, Kaveh; Dzerve, Vilnis; et al.

In: LANCET,  Volume: 387, Issue: 10027, Pages: 1513-1530. Published: APR 9 2016

Citēta 1185 reizes

5. Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults

Group Author(s): NCD-RisC (Dzerve, Vilnis)

In: LANCET,  Volume: 387, Issue: 10027, Pages: 1513-1530. Published: APR 9 2016

Citēta 1155 reizes

6. Optically active oxygen-deficiency-related centers in amorphous silicon dioxide

By: Skuja, L.

In: JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS,  Volume: 239, Issue: 1-3, Pages: 16-48. Published: OCT 1998

Citēta 1042 reizes

7. Relativistic Hartree-Bogoliubov theory: Static and dynamic aspects of exotic nuclear structure

By: Vretenar, D.; Afanasjev, A.V.; Lalazissis, G.A.; Ring, P.

In: PHYSICS REPORTS,  Volume 409, Issue 3-4, Pages 101-259, Published: April 2005

Citēta 720 reizes

8. Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: A modelling study

By: Blach, Sarah; Zeuzem, Stefan; Manns, Michael; et al.,

In: LANCET GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY,   Volume: ‏ 2, Issue: ‏ 3, Pages: ‏, 161-176 Published: MAR 2017

Citēta 716 reizes

9. Diagnosis of ischemia-causing coronary stenoses by noninvasive fractional flow reserve computed from coronary computed tomographic angiograms: Results from the prospective multicenter DISCOVER-FLOW (Diagnosis of Ischemia-Causing Stenoses Obtained Via Noninvasive Fractional Flow Reserve) study

By: Koo, B.-K.; Erglis, A.; Doh, J.-H.; et al.

In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, Volume 58, Issue 19, Pages 1989-1997, Published: 1 November 2011

Citēta 679 reizes

10. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schonlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria

By: Ozen, Seza; Pistorio, Angela; Iusan, Silvia M.; Rumba, Ingrida; et al.

In: ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES,  Volume: 69, Issue: 5, Pages: 798-806. Published: MAY 2010

Citēta 574 reizes

11. The geographic distribution of big five personality traits - Patterns and profiles of human self-description across 56 nations

By: Schmitt, David P.; Allik, Juri; McCrae, Robert R.; Austers, Ivars; et al.

In: JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, Volume: 38, Issue: 2, Pages: 173-212. Published: MAR 2007

Citēta 523 reizes