Citplanētas sistēmas vārds

Jaunākais numurs - 2020. gada pavasaris

__________________________________

"Zvaigžņotā DEBESS" 2020. gada PAVASARIS (247) SATURS

AKTUĀLI

Jaunumi īsumā. Ilgonis Vilks. 2. lpp.

VISUMA IZPĒTE

Pēdējās desmitgades TOP 5 notikumi. Raitis Misa. 6. lpp.

Vērpes faktors. Viveks Venkatramans Krišnans, Metjū Beils. Tulkojis Ilgonis Vilks. 12. lpp.

SAULES SISTĒMA

Astronomijas svētki AstroFest 2020. Anna Gintere. 15. lpp.

CITPLANĒTA LATVIJAI

Nosaukumi Liesma un Staburags apstiprināti. Mārtiņš Gills. 20. lpp.

KOSMISKIE LIDOJUMI

Astronauti drīz ieņems savas vietas. Raitis Misa. 22. lpp.

OLIMPISKAIS IZAICINĀJUMS

Vienādojumi veselos skaitļos – pretrunas modulis. Sagatavojusi Maruta Avotiņa. 27. lpp.

FOTOSTĀSTS

Mednieks un tā atspulgs. Vitālijs Kopa. 28. lpp.

AMATIERU ASTRONOMIJA

Jau desmito gadu iemūžinot debesis. Anna Gintere. 30. lpp.

ZINĀTNES SASNIEGUMI

Zooniverse projekta panākumi. Mārtiņš Gills. 34. lpp.

PRET MĀŅTICĪBU

Plakanās Zemes fenomens. Ilgonis Vilks. 38. lpp.

ASTROVIETA

Etnokosmoloģijas muzejs Molētos. Mārtiņš Gills. 45. lpp.

ATSKATS VĒSTURĒ

Atjaunots senais saules pulkstenis Cēsīs. Mārtiņš Gills. 46. lpp.

Fraunhofera “glāžu šķūnis”. Roberts Purvinskis. 48. lpp.

Krimināldrāma Ēģiptes galmā. Vents Zvaigzne. 51. lpp.

MOBILĀ LIETOTNE

Meklējam saules pulksteņus! Mārtiņš Gills. 54. lpp.

LATVIJAS ZINĀTNIEKI

Natāliju Cimahoviču atceroties. Ivars Šmelds. 56. lpp.

DEBESS APSKATS

Debess spīdekļi 2020. gada pavasarī. Juris Kauliņš. 60. lpp.

 „Zvaigžņotā Debess” ir populārzinātnisks žurnāls par astronomiju. Žurnālā sniegta informācija par astronomijas un kosmonautikas sasniegumiem, tas piedāvā jaunākās ziņas par Saules sistēmu un citplanētām, zvaigznēm, galaktikām un Visuma uzbūvi, kā arī stāsta par orbitālajiem un virszemes teleskopiem un kosmiskajiem aparātiem. Atbilstoši gadalaikam žurnālā sniegtas ziņas par zvaigžņotās debess izskatu un astronomiskajām parādībām. Izdevums iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens. Dibinātājs: Latvijas Zinātņu akadēmijas Astrofizikas laboratorija.

Redakcijas kolēģija: galvenais redaktors Dr. paed. Ilgonis Vilks, galvenā redaktora vietnieks Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills, Anna Gintere, PhD Jānis Jaunbergs, Mg. sc. comp. Raitis Misa, Guna Spurava, Vents Zvaigzne, Dr. hab. phys. Juris Žagars.

Izdevējs: Latvijas Universitāte. Žurnālu sagatavo Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Redakcijas tālrunis: 67034587, e-pasts: zvd@lu.lv

Kur var iegādāties "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Universitātes galvenās ēkas vestibilā Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Darba laiks 8.30 - 18.00.

Lielākajos grāmatu veikalu tīklos.

Visērtāk un lētāk – abonēt!

Kā var abonēt "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Pasta nodaļās, žurnāla indekss 2214, vai internetā: www.pasts.lv

THE STARRY SKY

Zvaigznota Debess (The Starry Sky) is the oldest popular science magazine in Latvia, published since autumn 1958 and founded by the Astrophysical Laboratory of Latvian Academy of Sciences. It covers the achievements of modern astronomy and space exploration, provides actual news about Solar System and exoplanets, stars, galaxies and the Universe, telescopes and space probes. According to the season magazine gives the information about the starry sky and astronomical phenomena. Previous Editors-in-chief: Jānis Ikaunieks (1958-1969), Arturs Balklavs (1969-2005), Agnis Andžāns (2005–2018).

Editorial Board: Dr. paed. Ilgonis Vilks (Editor-in-chief), Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills (Deputy editor-in-chief), Anna Gintere, PhD Jānis Jaunbergs, Mg. sc. comp. Raitis Misa, Guna Spurava, Vents Zvaigzne, Dr. hab. phys. Juris Žagars.

Publisher: University of Latvia. Editorial Office: Raiņa bulv. 19, Riga, LV-1586, LATVIA. Phone: +371-67034587, e-mail: zvd@lu.lv

Contents:

The Starry Sky Magazine Contents 2005 - 2018