Stratēģijas padome ir konsultatīva un koordinējoša koleģiāla institūcija, kuras darbības mērķis ir Latvijas Universitātes (LU) studiju un pētniecības attīstīšana un ilgtspējīgas infrastruktūras izveide, iesaistot LU akadēmisko un vispārējo personālu LU stratēģiskās attīstības politikas veidošanā un īstenošanā, sniedzot LU rektoram kompetentu atbalstu.

Padomes priekšsēdētājs

Prof. Andrejs Ērglis