Latvijas Universitātes (LU) Kredītu piešķiršanas komisija konsultē:

LU Studentu servisu departaments,
Adrese:  Raiņa bulvārī 19
Telpa: 108. telpa,
Tālrunis: 67034398
E-pasts: krediti@lanet.lv 

Konsultāciju laiki:
Trešdienās 9.00–12.00
Ceturtdienās 15.00–19.00

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildu līdzekļus dzīvošanai, studiju laikā ir iespējams pieteikties studiju un/vai studējošo kredītam no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – Latvijas Republikas (LR) pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Kredītu apkalpošanu 2020. gada pavasara semestrī LU nodrošina A/S SEB banka.

Pieteikšanās kredītiem 2020.gada pavasara semestrī elektroniski no 28.janvāra līdz 5.martam LUIS sadaļā Studijas/Kredīti.

1) Plašāka informācija par valsts galvoto kredītu saņemšanas nosacījumiem IZM Studiju un zinātnes administrācijas interneta mājas lapā: www.sza.gov.lv .

2) Tie studenti, kuri vēlas atlikt kredītu atmaksu, tāpēc ka turpina studijas augstāka līmeņa programmā, bankā jāiesniedz izziņa no augstākās izglītības iestādes.

Pēc imatrikulācijas LU studējošo sarakstā, izziņu var saņemt LU Informācijas centrā (Raiņa bulv. 19, vestibilā)

3) Bankas piedāvā studējošiem arī studiju komerckredītus: