Latvijas Universitātes (LU) Kredītu piešķiršanas komisija konsultē:

LU Studentu servisu departaments

Adrese: Raiņa bulvāris 19
Telpa: 108. telpa
Tālrunis: 67034398
E-pasts: krediti@lanet.lv 

Konsultāciju laiki:
Trešdienās 9.00–12.00
Ceturtdienās 15.00–19.00

2020. gadā mainās studentu kreditēšanas sistēma.

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildu līdzekļus dzīvošanai, studiju laikā arī šogad rudenī būs iespējams pieteikties studiju un/vai studējošo kredītam no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Uz kredīta saņemšanu varēs pretendēt studējošais – Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kurš ir imatrikulēts (personas LUIS profilā jābūt reģistrētam imatrikulācijas rīkojumam) Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai.

Jaunā sistēma paredz vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, iespēju saņemt kredītu bez otrā galvotāja, kā arī noslēgt kredīta līgumu attālināti, izmantojot e-parakstu.

Kredītus izsniegs vairākas kredītiestādes konkurences apstākļos, balstoties uz Attīstības finanšu institūcijas “Altum” portfeļgarantiju.

Swedbank ir iesniegusi pieteikumu AFI Altum un gatavojas jauno studentu kredītu izsniegšanai.

Plānots, ka kredītus banka sāks izsniegt no augusta vidus.

Plašāka informācija Swedbank tīmekļvietnē.

 1. Plašāka oficiālā informācija par valsts galvoto kredītu saņemšanas nosacījumiem Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnē.

  (No 2020. gada 1. jūliju ir likvidēta Studiju un zinātnes administrācija (SZA) un tās funkcijas koordinēt un administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu ir pārņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)).
   
 2. Tie studenti, kuri vēlas atlikt kredītu atmaksu, tāpēc ka turpina studijas augstāka līmeņa programmā, bankā jāiesniedz izziņa no augstākās izglītības iestādes.

  Pēc imatrikulācijas LU studējošo sarakstā, izziņu var saņemt LU Informācijas centrā (Raiņa bulv. 19, vestibilā)
   
 3. Bankas piedāvā studējošiem arī studiju komerckredītus:

  A/S SEB banka