The University of Latvia pays great attention to the development of international collaboration in order to promote international identification, exchanges and to strengthen good reputation. 
The University of Latvia has been always active in international collaboration. Nowadays the objective is to focus on the content and quality in order to make internationalization a balanced element of education and research. 
The internationalization processes take place in the following areas:

 • bilateral cooperation agreements (with 230 universities in 53 countries);
 • membership in the international university organizations and networks;
 • participation in international educational and research programmes and projects;
 • exchanges of students and teachers (exchange statistics);
 • international cooperation on the faculty, institute, department and individual levels.

By participating in international university organizations and active membership in networks such as EUA (The European University Association), UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe),  UTRECHT Network, Campus Europea/EUF the University of Latvia strives to intensify different types of exchanges and to widen possibilities for internationalization of studies and research.

Active participation within bilateral partnership agreements and European programmes has promoted wide cooperation activities within ERASMUS+ programme. The number of agreements with European partner universities has grown tremendously within last 5 years anticipating more intensive exchanges of students and teachers. At present the University of Latvia has signed 1020 agreements with 447 institutions in 33 European programme and 38 Inter-institutional agreement with 17 partner countries. 

The University of Latvia is also active in initiating and participating in ERASMUS+ projects (Capacity Building, Strategic Partnership, Knowledge Alliances, Jean Monnet). The University of Latvia strategy is to introduce innovative methods in education, to pay more attention to the development of staff competences. The ERASMUS+ projects help much the UL to achieve these strategic goals. One of the latest examples is the ERASMUS+ KA 203 project "Best+" (www.blendedmobility.eu) with the aim to create a new form of professional development for university staff using blended mobility.
The University of Latvia is the only Latvian institution with active participation in Erasmus Mundus programme. Successful participation in ten Erasmus Mundus Action 2 projects: JoinEU-SEE I, II, III; Triple I I, II; Aurora I, II; Centauri; Lot 3b; Mover; AESOP; LEADER has remarkably increased the number of international exchange and degree students from Western Balkan countries, Russia, Central and Southeast Asia, South Africa. The University of Latvia participated also in MISOCO Joint master’s degree programme International Migration and Social Cohesion.

The University of Latvia has become an attractive place to study both for full time and exchange international students. The number of available programmes and courses on English increase every year. The University of Latvia is glad that the faculties are active in involving visiting professors within the study process. 
Cooperation in research has been also very active and productive. Participation in the 7th RTD Framework Programme Horizon 2020, EU, UNESCO etc. projects has ensured unity of studies and research, has allowed to develop top level research projects and to create Centres of Excellence, e.g.: UNESCO Biomedical Research and Study Centre, EU Solid State Physics Institute, EU Institute of Physics.

Contacts:

Institutional coordination:
Mrs. Sintija Maculevica
Head of International Relations
University of Latvia
19 Raina blvd., Room 134
Riga, LV1586
Latvia
phone: +371 67033968
e-mail: sintija.maculevica@lu.lv 

How to apply for exchange studies within bilateral/network cooperation agreements?  

The selection of the candidates take place at the beginning of each study semester and is organised by the international coordinator of the respective faculty. (Exception: Department of Asian studies select their candidates individually).   

Candidate shall address to the Mobility Division of the Student Services Department with an already approved and signed nomination form issued by the respective faculty, which is accordingly forwarded to the chosen partner university/network.

Student nomination does not guarantee a study exchange place in the chosen partner university/network. For successful processing of application procedure in partner university/network, student shall follow all required procedures and set deadlines.

Important!

Application requirements for exchange studies abroad may differ from university to university.   

Majority of bilateral/network cooperation agreements do not foresee scholarship for studies abroad, but gives an opportunity to study in a partner university with waived tuition fee.

In case of questions, please, contact exchange@lu.lv or ad@lu.lv.

Students may also apply to scholarships offered by foreign governments based on bilateral agreements between the countries. More information can be found here: http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/. Please check your eligibility. Application procedure shall be completed individually.

University of Latvia has 230 partner institutions in 53 countries:

Albania

Argentina  

Armenia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

Belarus [Cooperation has been terminated]

Belgium

Brazil

Bulgaria

Canada

Columbia

Croatia

Czech Republic

Denmark

Egypt

Estonia

Finland

France

Germany  

Georgia

Greece

India

Iceland

Israel

Italy

Japan

Kazakhstan 

Lithuania

 • European Humanities University 
 • Mykolas Romeris University 
 • Vilnius University (BAISS) 
 • Vilnius University (Joint declaration on strategic cooperation between the universities of Latvia, Tartu and Vilnius) 
 • Vytautas Magnus University
 • Lithuanian University of Health Sciences 

Malaysia

Mexico

Montenegro

Moldova

Norway

People's Republic of China

Poland

Portugal

Serbia

Slovak Republic

Spain

Republic of Korea

Russia [Cooperation has been terminated]

Sweden

Taiwan

Thailand

Turkey

Ukraine

United Kingdom

USA

Uzbekistan

Vietnam

Faculty of Biology

Dr. Biol., Assoc. Prof. Līga Ozoliņa-Molla
Phone: +371 67033920
E-mail: liga.ozolina-molla@lu.lv

Faculty of Computing

Prof. Zane Bičevska
Phone: +371 67034490
E-mail: zane.bicevska@lu.lv 

Faculty of Chemistry

Dr.chem., Doc. Agnese Arāja
Phone: +371 67034370
E-mail: agnese.araja@lu.lv

Faculty of Business, Management and Economics

Nora Batraga
E-mail: nora.batraga@lu.lv 

Faculty of Education, Psychology and Art

Alise Oļesika
E-mail: alise.olesika@lu.lv

Faculty of Geography and Earth Sciences

Dr.geogr., Prof. Zaiga Krišjāne
Phone: +371 67336373
E-mail: zaiga.krisjane@lu.lv

Faculty of History and Philosophy
Ginta Ieva Bikše
E-mail: ginta_ieva.bikse@lu.lv

Faculty of Humanities

Margarita Spirida
E-mail: margarita.spirida@lu.lv 

Faculty of Law

Viktorija Gilberte
Phone: +371 67034466
E-mail: viktorija.gilberte@lu.lv

Faculty of Medicine

Ivars Pēkainis
E-mail: ivars.pekainis@lu.lv 

Faculty of Physics, Mathematics and Optometry

Department of Physics
Doc. Imants Kaldre
E-mail: imants.kaldre@lu.lv 

Department of Mathematics
Olga Grigorenko
E-mail: olga.grigorenko@lu.lv

Department of Optometry
Dace Rutkovska
E-mail: dace.rutkovska@lu.lv

Faculty of Social Sciences

Aleksandra Kjakste
E-mail: aleksandra.kjakste@lu.lv  

Faculty of Theology

Dr.theol., Doc. Jānis Rudzītis-Neimanis
Phone: +371 67034441
E-mail: janis.rudzitis@lu.lv  

EUF/Campus Europae (European University Foundation) projekts ir Boloņas procesa praktiska realizācija. Tas cenšas kombinēt zinātnisku kvalifikāciju ar starptautisku nodarbinātību un Eiropas identitātes apziņu. 

Viens no projekta priekšnosacījumiem ir, ka katra universitāte patur savu identitāti. Sadarbībai vajadzētu atbalstīt esošās individuālo institūciju dažādības un specifiskos raksturojumus. Sadarbība EUF/Campus Europae konceptā nozīmē universitāšu kulturālo atšķirību izmantošanu kā vērtīgus aktīvus. Tas ir jautājums par vadības inteliģentas sadarbības iespējām starp neatkarīgajām universitātēm – nevis par vienotu Eiropas universitāšu standartu radīšanu. 

Dažādu Eiropas valstu universitātes paredz radīt jaunu sadarbības dimensiju, kas skaidri pārsniegs līdzšinējo starptautiskās sadarbības līmeni starp universitātēm, gan intensitātes, gan kvalitātes ziņā. 

Ilglaicīgi šai plānotai jaunajai sadarbības formai vajadzētu aizstāt neskaitāmos novecojušos divpusējos sadarbības līgumus, iestrādājot tos liela mēroga līgumos. Šī sadarbība raksturosies ar vairāk intensīvu uzmanību pret studentu vajadzībām un internacionalizēs piedalošās universitātes. 

EUF/Campus Europae pamatideja ir stiprināt Eiropas izglītību, ļaujot ikvienam studentam iepazīt tuvākas un tālākas valstis, izjust citu kultūru. Praktiski tas nozīmē dot katram studentam iespēju vismaz gadu pavadīt ārzemēs un apgūt kādu no Eiropas valodām.

EUF/Campus Europae studentu apmaiņa ilgst vienu studiju gadu. Pirmajā studiju semestrī priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā; otrajā semestrī daži priekšmeti jau apgūstami attiecīgās valsts valodā. Lai nodrošinātu pienācīgu svešvalodas apguvi, apmaiņas students intensīvi visu gadu apgūst attiecīgās valsts valodu (apmēram trīs lekcijas nedēļā).  Studiju noslēgumā tiek pasniegts CE sertifikāts.

Šobrīd notiek pārrunas par iespēju studentiem studijas EUF/Campus Europae ietvaros pagarināt uz diviem gadiem. To noslēgumā plānots studentiem pasniegt CE grādu.

Latvijas Universitātē projektā ir iesaistījusies jau kopš 2002. gada. Tematiskās komisijas ir ieguldījušas lielu darbu programmu salīdzināšanā.

Vairāk informācijas par EUF/Campus Europae: http://uni-foundation.eu/ 

EUF/Campus Europae koordinētāja: 
Sintija Maculevčia
Ārlietu vadītāja
Tālr.: + 371 67033968
E-pasts: sintija.maculevica@lu.lv

The open lecture "War, Ontology of the Child and Peace" by Lenart Škof, Professor of Philosophy

Robert Blumberg Distinguished Lecture in Cognitive Science 2022 will be delivered by Professor Emily Farran

Krišjānis Kariņš: Ukraine is fighting for European values - freedom and democracy

How do we approach archaeological datasets in the digital era?