Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte (EZTF) ir izveidota 2024. gadā, apvienojot Datorikas fakultāti, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti, kā arī Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtu, Ķīmiskās fizikas institūtu, Astronomijas institūtu, Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, Materiālu mehānikas institūtu, Fizikas institūtu un Starpnozaru izglītības inovāciju centru.

Fakultāte piedāvā plašu un daudzpusīgu studiju programmu klāstu, kas ietver datorzinātnes, fiziku, matemātiku, optometriju, ģeogrāfiju, ģeoloģiju un vides zinātni. Studenti iegūst izcilu akadēmisko izglītību un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgai karjerai mūsdienu tehnoloģiju un zinātnes nozarēs.

Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte tiecas pēc izcilības izglītībā un pētniecībā, veicinot inovācijas un starpdisciplināru sadarbību. Primārais mērķis ir ilgtspējīga attīstība un sabiedrības labklājības uzlabošana, sagatavojot studentus, kas spēj pielāgoties mainīgajai videi un veikt nozīmīgus atklājumus savās jomās.

EZTF studijas noris: 

  • Jelgavas ielā 1 - ģeogrāfijas, ģeoloģijas, vides zinātnes un optometrijas studiju programmās;
  • Jelgavas ielā 3 - fizikas un matemātikas studiju programmās;  
  • Raiņa bulvārī 19 - datorzinātnes studiju programmās.

Dekāna p.i.

Prof. Zaiga Krišjāne