Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas doktora studiju programma (LU un RTU kopīga)

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas klases speciālistus augstas enerģijas daļiņu fizikā, paātrinātāju tehnoloģijās un citos ar šiem zinātnes virzieniem cieši saistītos zinātnes virzienos, piemēram, daļiņu detektoru sistēmu attīstīšanā un paātrinātāju fizikā.

Studiju programma sniedz studentiem pilnvērtīgu teorētisko zināšanu bāzi, kuras nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai attiecīgajā zinātnes virzienā. Studenti apgūst dažādas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šādam pētnieciskajam darbam, piemēram, programmēšanas un datormodelēšanas prasmes. Programmas laikā studenta fokuss tiek vērsts uz pētniecisko darbu, kura izpildes laikā students iegūst nepieciešamo pieredzi, zināšanas, prasmes un kompetences, lai spētu attīstīt pētniecisko karjeru attiecīgajā zinātnes virzienā. Studentiem tiek nodrošināta iespēja pavadīt laiku atbilstošā laboratorijā, piemēram, CERN, uzturoties tur ilga laika komandējumā.

Beidzot studijas, students ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu patstāvīgus pētījumus, apkopotu un analizētu iegūtos rezultātus, kā arī vadītu un organizētu zinātnisko darbu

Pilna laika klātiene (PLK) - 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 9300 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 9300 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs; Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

1. Akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds inženierzinātnēs, dabaszinātnēs vai citā atbilstošā un/vai ekvivalentā zinātņu nozarē

2. Iestājpārbaudījums

Uzņemšana studiju programmā notiek RTU pusē.