Dabaszinātņu (Ģeogrāfijas) doktora studiju programma

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Ģeogrāfijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskā darba speciālistus un mācībspēkus ģeogrāfijā, kā arī augsti kvalificētus nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeogrāfijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu, nodrošinot  tautsaimniecību ar kvalificētiem darbiniekiem.

Doktora studiju programmā nozīmīgākais ir studējošo individuālais zinātniskais pētnieciskais darbs, tai skaitā literatūras studijas, datu un materiālu ieguve un to analīze,  publikāciju sagatavošana un disertācijas rakstīšana. Līdztekus studenti apgūst teorētiskos kursus, piedalās zinātniskos semināros, prezentē savus darba rezultātus zinātniskās konferencēs, asistē ģeogrāfijas bakalaura un maģistra studiju programmās.     

Studiju programmas direktora p.i.

Ģeogrāfijas DSP piedāvā studijas šādās ģeogrāfijas apakšnozarēs:

  • cilvēka ģeogrāfija;
  • dabas ģeogrāfija;
  • ģeomātika un lietišķā ģeogrāfija;
  • reģionālā ģeogrāfija un vides ģeogrāfija.

Ģeogrāfijas doktora studiju programmas rezultāts ir augstākās kvalifikācijas pētnieki, kuru kompetences un iemaņu līmenis zinātnē ir salīdzināms ar zinātnieku kvalifikācijas līmeni vadošajās ES dalībvalstu universitātēs un kas ir spējīgi risināt valstiski nozīmīgas problēmas dažādās ģeogrāfijas jomās.

Programmas absolventi strādā valsts institūcijās, Latvijas un ārvalstu augstskolās un pētniecības institūtos, kā arī  privātās kompānijās .

PLK – 6 semestri (3 gadi), NLK un NLN – 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3300 EUR/gadā, NLK – 3300 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 7500 EUR/ gadā un NLK 6200 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs; Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors/-e) (Ph.D. ) sociālajās zinātnēs

Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs.