Ģeogrāfija palīdz labāk izprast mūsu strauji mainīgo un izaicinājumu bagāto pasauli. Kritiskā domāšana, dabas un sociālo procesu attīstības tendenču un likumsakarību izpratne ir neatņemama ģeogrāfijas studiju sastāvdaļa.

Bakalaura studiju programma sniedz kvalitatīvas akadēmiskās zināšanas, attīsta pētnieciskā darba prasmes un iemaņas. Studenti iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprina semināros, praktiskajos un laboratorijas darbos, kā arī lauka kursos. Bakalaura programma dod padziļinātu ieskatu dabas un cilvēka ģeogrāfijā, reģionālajās un lietišķajās studijās. Unikālas zināšanas studenti iegūst ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS), kartogrāfijas un tālizpētes kursos. Bakalaura studiju programmas noslēguma darbi apliecina pētniecībā balstītu studiju nozīmi ģeogrāfijas pārstāvētajās zinātnes nozarēs.

 

Studiju programmas direktore

Svarīgākie apgūstamie priekšmeti:

 • Ainavu ģeogrāfija
 • Augsnes zinātne
 • Bioģeogrāfija
 • Cilvēka ģeogrāfija
 • Datu analīze vides un zemes zinātnēs
 • Latvijas ģeogrāfija
 • Zemes fizika
 • Ģeomorfoloģija
 • Hidroloģija
 • Zemes zinātne
 • Klimatoloģija
 • Zemes tālizpēte
 • Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
 • Lietišķās studijas ģeogrāfijas pamatos
 • Teritoriju attīstība un plānošana
 • Lietišķā ģeoloģija
 • u.c.

Ģeogrāfi ir darba tirgū pieprasīti profesionāļi valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos. Programmas absolventi ir pieprasīti speciālisti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, AS “Latvijas valsts meži”, Centrālajā statistikas pārvaldē, Valsts zemes dienestā, pilsētu un novadu pašvaldībās. Daudzi ģeogrāfi veido veiksmīgu karjeru Latvijas lielākajos transporta un loģistikas, sakaru, enerģētikas uzņēmumos.

Ģeogrāfu veidoti un attīstīti privātie uzņēmumi ir pievilcīgi darba devēji. Piemēram, Baltijā lielāko privāto kartogrāfijas uzņēmumu “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” arī veidojuši ģeogrāfi.

Ģeogrāfiskas zināšanas un praktiska darba prasmes ir jebkuras komandas nozīmīga sastāvdaļa, kur nepieciešama kompleksa problēmu risināšana, radošums un telpisko likumsakarību pārzināšana.

6 semestri (3 gadi) (PLK)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5100 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 50 budžeta vietas.
Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
gada atzīme ģeogrāfijā
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ģeogrāfijā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Piezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem no 2022. līdz 2024. gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem no 2022. līdz 2024. gadam. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” 1. – 3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 2023. un 2024. gadā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.