Projekta nosaukums

Projekta vadītājs

LU struktūrvienība

Latviskā identitāte globālajā kultūrtelpā: tradicionālās un mūsdienu kultūras aspekts

Janīna Kursīte-Pakule

HZF

Pēc viena mirkļa 100 gadi: LU sports

Mārīte Saviča

 Latvijas Universitātes Bibliotēka

Saules masas, vēlas evolūcijas stadijas zvaigžņu un Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījums

Ilgmārs Eglītis

AI

Latvijas Universitāte simtgades griežos

Andris Šnē

VFF

Latvijas Universitātes zinātnisko izdevumu bibliometriskais novērtējums