Projekta nosaukums

Projekta vadītājs

LU struktūrvienība

Latviskā identitāte globālajā kultūrtelpā: tradicionālās un mūsdienu kultūras aspekts

Janīna Kursīte-Pakule

HZF

 Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: rektoru galerija

Mārīte Saviča

 Latvijas Universitātes Bibliotēka

Mūsdienu latviešu valodas gramatika (angļu valodā)

Andra Kalnača

HZF

 Latvijas Republikas Satversmes V nodaļas – likumdošanas funkciju analīze

 

Ringolds Balodis

JF

 

Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu evolūcijas beigu stadijas pētījums

Ilgmārs Eglītis

AI

Latvijas Universitāte simtgades griežos

Andris Šnē

VFF

 Persona Satversmes tiesā: konstitucionālās sūdzības teorētisko un praktisko aspektu mijiedarbība

Anita Rodiņa

 JF

 

Latvijas Universitātē veiktās pētniecības starptautiskās atpazīstamības bibliometriskais novērtējums 2. un 3.posms.

Mārcis Auziņš

FMOF