Pretendenti: LU akadēmiskais personāls

Atbalstu piešķir zinātniskas publikācijas sagatavošanai un publicēšanai starptautiski citētos izdevumos, prioritāri rakstiem, kas tiks publicēti Web of Science vai Scopus datubāzēs indeksētajos zinātniskajos žurnālos ar citējamības indeksu augstāku par vidējo attiecīgajā zinātnes nozarē.

Atbalsta apmērs un saņemšanas nosacījumi:

 • Atbalsta apmērs vienai zinātniskai publikācijai saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem ir ne vairāk kā 700 EUR.
 • Atbalstīta tiek tulkošanas, korektūras u. tml. ar publicēšanu saistītu izdevumu segšana.
 • Atbalsta piešķiršanas izvērtēšanā vērā tiek ņemti šādi kritēriji:
  • zinātniskā izdevuma un datubāzes nozīmība;
  • raksta gatavības pakāpe (piemēram, saņemts apstiprinājums par zinātniskā darba publicēšanu pēc norādīto uzlabojumu veikšanas, utt.);
  • pētniecības tēmas atbilstība LU prioritārajiem pētniecības virzieniem;
  • struktūrvienības līdzfinansējuma apjoms;
  • iepriekš saņemtais LU finansējums zinātnisko darbu publicēšanai.

Pieteikšanās un atbalsta aktivitātes īstenošanas kārtība

 • Pretendents elektroniski iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu, nosūtot to uz e-pasta adresi zd@lu.lv ar norādi Iesniegums par atbalstu publicēšanai.
 • Akadēmiskais departaments informē pretendentu par pieņemto lēmumu 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, nosūtot informāciju uz pieteicēja norādīto elektroniskā pasta adresi.
 • Atbalsta apstiprināšanas gadījumā pretendents iesniedz attaisnojuma dokumentus Akadēmiskais departamentā, Raiņa bulvārī 19, 242. kab.