2005. gads

Mīkstu funkcionālu magnētisku nanomateriālu eksperimentāli pētījumi
Vadītājs: A.Cēbers

Kartupeļu ekstrakta ārstniecisko īpašību zinātniskā izpēte
Vadītājs: R.Muceniece

Latvijas kūdras resursu izmantošanas iespēju attīstība: humusvielas un to funkcionālie atvasinājumi vides un agrotehnoloģijām
Vadītājs: M.Kļaviņš

Pilskalni Latvijas ainavā
Vadītājs: M.Laiviņš

Finansēšanas sistēmas un to ietekme uz augstākās izglītības attīstību
Vadītājs: J.Krūmiņš

Rietumbalti un viņu kaimiņi kultūru krustcelēs II (Vēsture, valoda, mitoloģija, kultūra)
Vadītājs: J.Kursīte

Atkarību izraisošo vielu melanokortīnerģisko signālmehānismu pētījumi (turpinājums)
Vadītājs: V.Z.Kluša

Latvijas valsts un korporatīvā sektora attīstības alternatīvo scenāriju modelēšana un zināšanu pārvaldības jaunākās tehnoloģijas
Vadītājs: L.Frolova, U.Rozevskis

Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces
Vadītājs: J.Spīgulis

Jaunās medicīniskās tehnoloģijas insulīna rezistences un vazomotorās disfunkcijas monitoringā pacientiem ar kardiovaskulāriem riska faktoriem
Vadītājs: V.Pīrāgs

Ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) noteikšanas metožu izstrādāšana un validācija
Vadītājs: J.Ancāns

Latvijas ekonomikas un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz uzņēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti
Vadītājs: R.Škapars, Ē.Šumilo

13C elptestu izmantošanas iespēju analīze aknu funkcionālā stāvokļa monitorēšanā pacientiem, kas saņem hepatotoksisku ķīmijterapiju
Vadītājs: U.Vikmanis

Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, kultūra
Vadītājs: J.Rozenvalds

Savietojamas neorganiskas, bioloģiskas un molekulāras nanokomponentes bio un nanotehnoloģijām
Vadītājs: D.Erts

Latviešu rakstu valodas funkcionālo stilu aizsākumi. 18.gs. latviešu valodas datorvārdnīca
Vadītājs: P.Vanags

Satiksmes drošību ietekmējošie redzes uztveres un sociālkognitīvie faktori
Vadītājs: M.Ozoliņš

Autotransporta  dūmgāžu radītā piesārņojuma (ar kvēpiem, metāliskiem elementiem, benzolu) izpēte un noteikšanas metožu pilnveidošana
Vadītājs: A.Vīksna

Starpdisciplināras un daudzdisciplināras augstākās izglītības un pētniecības stiprināšana Latvijā
Vadītājs: I.Šteinbuka, T.Muravska

LU mācībspēku un LU aizstāvēto disertāciju elektroniskā datu bāze
Vadītājs: M.Baltiņš

Latvijas Universitātes intelektuālā īpašuma apzināšana un tā pārvaldīšanas shēmas izstrāde
Vadītājs: D.Šķiltere

Vērotājs un sabiedrība: sociālā dimensija XX gs. Baltijas reģiona fenomenoloģiskajā filosofijā
Vadītājs: M.Kūle, M.Rubene

Bioloģiskais pamats Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu saglabāšanai: jūras piekrastes zona
Vadītājs: Ģ.Ieviņš

Nanoizmēru objektu manipulācija, izmantojot lāzera starojumu un ārējos laukus
Vadītājs: M.Auziņš

Siltuma pārneses procesu gabaliem homogēnās vidēs matemātiskie modeļi un to analītiskie un skaitliskie risinājumi
Vadītājs: A.Buiķis

No vietējam mikrobioloģiskām izejvielām iegūtu uztura bagātinātāju glikopeptīdu un polisaharīdu bioloģisko īpašību salīdzinošais raksturojums'
Vadītājs: N.Matjuškova