2010. gads

Projekta vadītājs Projekta nosaukums Struktūrvienība Projekta Nr. 2010/ ZP -
Dzintra Lele-Rozentāle Vācu kultūra kontaktu un kontrastu situācijā: identitāšu veidošanās aspekti valodā un literatūrā Baltijas reģionā IV HZF   39
Jānis Valeinis Strukturālo (semiparametrisko) modeļu teorētiskā analīze un lietojums Latvijas medicīniskajā statistikā FMF   81
Leo Seļāvo Kiber-fizikāla infrastruktūra un modernas datoru tehnoloģijas mācību ēkām DF   204
Nils Muižnieks Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011 SZF   203
Valdis Segliņš Kobronskanstes cietokšņa vēsturisko būvju apzināšana un izpēte ĢZZF   202
Jānis Bičevskis Fakultātes darbības informatīvais modelis un atbalsta rīki DF   201
Andris Jakovičs Priekšlikumu izstrāde maza energopatēriņa tehnoloģiju un būvkonstrukciju izmantošanai Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra projektēšanā FMF   200
Andra Kalnača Mūsdienu latviešu valodas gramatika.   HZF   113
Ilgvars Misāns Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju periodā: personības, struktūras, idejas VFF   147
Dace Bonka, Agnis Andžāns Matemātikas padziļinātas mācīšanas saturs, metodiskie līdzekļi un aktivitātes tā ieviešanai FMF NMS   151
Ieva Pranka Baltijas – Vācijas augstskolu birojs Baltijas – Vācijas augstskolu birojs 150  
Brigita Cīrule Viduslaiku latīņu teksti Livonijā: A. Eicēdija poēma Aulaeum Dunaidum HZF 190