2014.gadā atbalstītie pētniecības projekti

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums latviešu valodā

Struktūrvienība

Projekta Nr. 2014/ZP -

Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinasējums

Ilze Rūmniece

Zinātniskās darbības nodrošināšana latviešu filoloģijas un baltu filoloģijas studiju programmās

HZF

340

Andris Šnē

Zinātniskās darbības nostiprināšana vēstures studiju programmās

VFF

341

Personāla atjaunošana

Dace Kūma (Bonka)

Matemātikas padziļinātas mācīšanas saturs, metodiskie līdzekļi un aktivitātes tā ieviešanai

FMF

151

Dzintra Lele-Rozentāle

Vācu kultūra kontaktu un kontrastu situācijā: identitāšu veidošanās aspekti valodā un literatūrā Baltijas reģionā IV

HZF

39

Starptautiskā sadarbība

Franks Kraushārs

Āzijas pētniecības un studiju internacionalizācija

HZF

303

Prioritārie projekti

Ilgmārs Eglītis

Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu evolūcijas beigu stadijas pētījums

AI

317

Indra Karapetjana

Valodu politikas izpēte angļu valodas vērtēšanas sistēmas ieviešanai LU

HZF

335

Andra Kalnača

Mūsdienu latviešu valodas gramatika

HZF

113

Ringolds Balodis

Latvijas Republikas Satversmes komentāri

JF

301

Ar studiju procesu saistītie projekti

Juris Borzovs

Ar studiju procesu saistīti pētījumi datorikā un saskardisciplīnās

DF

333