1. konkursa rezultāti
Lai nodrošinātu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanu, saskaņā ar pēcdoktorantūras pieteikumu vērtēšanas komisijas lēmumu 1. Atbalstīt šādu pēcdoktorantu pieteikumus EKSAKTO, DABAS UN DZĪVĪBAS ZINĀTNĒS: 1.1.      Jana ANDŽĀNE ; 1.2.      Elīna APSĪTE –BERIŅA ; 1.3.      Azevedo Medeiros Santos RAGUELINE ; 1.4.      Aleksandrs BELOVS ; 1.5.      Andris BĒRZINŠ ; 1.6.      Agris BĒRZINŠ  ; 1.7.      Jānis BRIZGA ; 1.8.      Ģirts BURGMANIS ; 1.9.      Jānis CĪMURS ; 1.10. Blaž CUGMAS ; 1.11. Mihails ČUBAROVS ; 1.12. Vadims GEŽA ; 1.13. Tatjana GLASKOVA – KUZMINA ; 1.14. Imants KALDRE ; 1.15. Andis KARLSONS ; 1.16. Raimonds KASPARINSKIS ; 1.17. Guntars KITENBERGS ; 1.18. Dmitrijs KRAVČENKO ; 1.19. Jānis KRŪMINŠ ; 1.20. Artis KRŪZIŅŠ ; 1.21. Gunta KUNAKOVA ; 1.22. Edgars KVIESIS – KIPGE ; 1.23. Kristaps LAMSTERS ; 1.24. Jānis LIEPIŅŠ ; 1.25. Rūdolfs LIVANOVIČS ; 1.26. Ilze ĻIHAČOVA ; 1.27. Aleksejs ĻIHAČOVS ; 1.28. Jurijs MEITALOVS ; 1.29. Artūrs MOZERS ; 1.30. Elīna PAJUSTE ; 1.31. Oksana PETRIČENKO ; 1.32. Anita PILIKSERE ; 1.33. Antons PODJAVA ; 1.34. Raimonds POPĻAUSKS ; 1.35. Agnese PUJĀTE ; 1.36. Oskars PURMALIS ; 1.37. Armands PUŽULIS ; 1.38. Andrejs SABANSKIS ; 1.39. Inga SAKNĪTE ; 1.40. Darja SOLODOVŅIKOVA ; 1.41. Normunds STRAUTMANIS ; 1.42. Stanislav TIAGULSKYI ; 1.43. Zane VINCEVIČA - GAILE 1.44. Dmitrijs ZABLOCKIS. 2. Atbalstīt šādu pēcdoktorantu pieteikumus MEDICĪNAS ZINĀTNĒS : 2.1.    Ilze ĶIKUSTE ; 2.2.    Laila MEIJA; 2.3.    Selvasankar MURUGESAN; 2.4.    Inese POĻAKA; 2.5.    Anna YERMACHENKO. 3.  Atbalstīt šādu pēcdoktorantu pieteikumus SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS : 3.1.   Laura ARDAVA; 3.2.   Ilze BALCERE; 3.3.  Ilona BAUMANE - VĪTOLIŅA 3.4.   Ieva BIRKA; 3.5.   Edmunds BROKS; 3.6.   Agnese CIMDIŅA; 3.7.   Ireta ČEKSE; 3.8.   Justs DIMANTS; 3.9.   Inese GRUMOLTE – LERHE; 3.10.   Gareth HAMILTON; 3.11.   Ksenija IJEVĻEVA; 3.12.   Ināra KANTĀNE; 3.13.   Mārtiņš KAPRĀNS; 3.14.   Didzis KĻAVIŅŠ; 3.15.   Dace LANDMANE; 3.16.   Irina MOŽAJEVA; 3.17.   Irēna ŅESTEROVA; 3.18.   Olga RAJEVSKA; 3.19.   Ieva RAUBIŠKO; 3.20.   Astrīda RIJKURE; 3.21.   Ilze SPROĢE; 3.22.   Sergejs STACENKO; 3.23.   Inese STEPIŅA; 3.24.   Ieva STOKENBERGA; 3.25.   Inese ŠŪPULE; 3.26.   Anete VINGRE. 4. Atbalstīt šādu pēcdoktorantu pieteikumus HUMANITĀRAJĀS ZINĀTNĒS: 4.1.      Sanita BARANOVA ; 4.2.      Rūdolfs BRŪZIS ; 4.3.      Manuel Joaquin FERNANDES GONZALEZ; 4.4.      Laima GEIKINA ; 4.5.      Ģirts JANKOVSKIS ; 4.6.      Ieva PĪGOZNE ; 4.7.      Solvita POŠEIKO ; 4.8.      Marija SEMJONOVA ; 4.9.      Anna STAVICKA ; 4.10.  Artūrs TOMSONS.
BF Bioloģijas fakultāte
BVEF Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
DF Datorikas fakultāte
FMF Fizikas un matemātikas fakultāte
GZZF Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
HZF Humanitāro zinātņu fakultāte
JF Juridiskā fakultāte
KF Ķīmijas fakultāte
KPMI Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts
LUAI Astronomijas institūts
LUASI Atomfizikas un spektroskopijas institūts
LUFSI Filozofijas un socioloģijas institūts
LUGGI Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
LUKFI Ķīmiskās fizikas institūts
LUKRMI Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts
LULBI Bioloģijas institūts
LULFI Fizikas institūts
LULVI Latvijas vēstures institūts
LULatVI Latviešu valodas institūts
LUMBI Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
LUMMI Materiālu mehānikas institūts
MF Medicīnas fakultāte
PPMF Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
SZF Sociālo zinātņu fakultāte
TF Teoloģijas fakultāte
VFF Vēstures un filozofijas fakultāte
Rekvizīti rēķiniem : Saņēmējs: LATVIJAS UNIVERSITĀTE Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000076669 Izglītības iestāžu reģ. Nr. 3341000218 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586 Projekta konta nr. (katram projektam savs) Projekta nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 Pētniecības pieteikuma nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/… (katram projektam savs)