Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs
Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās VPP-COVID-2020/1-0004  Atis Skudra
Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā VPP-COVID-2020/1-0008 Uga Dumpis
Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T Project) VPP-COVID-2020/1-0025 Andris Jakovičs

Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem

VPP-COVID-2020/1-0009 Iveta Reinholde

Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)

VPP-COVID-2020/1-0010 Inna Šteinbuka

COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana

VPP-COVID-2020/1-0011 Solvita Olsena

Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē

VPP-COVID-2020/1-0013 Baiba Martinsone

Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem

VPP-COVID-2020/1-0014 Nils Rostoks

COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā

VPP-COVID-2020/1-0016 Signe Bāliņa

Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem

VPP-COVID-2020/1-0023 Mārcis Leja