Projekta nosaukums latviski: Covid-10 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem.

Projekta nosaukums angliski: Clinical, biochemical, immunogenetic paradigms of Covid-19 infection and their correlation with socio-demographic, etiological, pathogenetic, diagnostic, therapeutically and prognostically important factors to be included in guidelines.

Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0023

Projekta vadošais partneris: Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta vadītājs: prof. Ludmila Vīksna

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: prof. Mārcis Leja

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2020.–30.06.2021.

Projekta kopējais finansējums: 497 580,00 EUR, tajā skaitā LU KPMI piešķirtais finansējums: 49 980,00 EUR.

Projekta galvenais mērķis ir: identificēt SARS-CoV-2 infekcijas izraisītos sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē uzņēmību pret vīrusu, slimības gaitu un iznākumu, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti, kā arī veikt klīniskos pētījumus (“Solidarity”) sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO).

LU KPMI vada projekta 8. darba pakotni. Grupas uzdevumi ir klīniskā pētījuma “Solidarity” veikšana sadarbībā ar PVO, kā arī izelpas gaisa sastāva analīze pacientiem, kas pieslēgti plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtai.

Izelpas gaisa sensoru tehnoloģiju pētījumā: LU KPMI speciālistu grupa sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) un uzņēmuma JLM Innovation GmbH speciālistiem ir izstrādājusi sensoru tehnoloģiju, ar kuras palīdzību var sekot līdzi dažādu ķīmisko vielu pārmaiņām izelpas gaisā pacientiem, kuri pieslēgti plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtai. Pētnieki uzskata, ka izstrādātā metode varētu ļaut pacientiem ar smagu COVID-19 saslimšanu prognozēt slimības attīstības gaitu, kas palīdzētu ārstiem pielāgot terapiju.

“Solidarity” klīniskajā pētījumā: sagatavota un apstiprināta nepieciešamā dokumentācija pētījuma norisei. Notikusi pētnieku apmācība, iniciācijas vizīte un pre-skrīnēti COVID-19 pacienti. Pētījuma rezultāti ietekmēs starptautiskās vadlīnijas COVID-19 farmakoloģiskai ārstēšanai. Līdzdalība “Solidarity” pētījumā, LU KPMI sadarbojoties ar RAKUS un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu (PSKUS), ir ne tikai valstiski stratēģiski svarīga, jo tā nodrošina praktisku sadarbību ar PVO, bet arī ļauj pētījumā iesaistītajam personālam regulāri celt kvalifikāciju, piedaloties apmācībās un sekojot līdzi pētījuma norisei starptautiski.

Papildu informācija par projektu: