Valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” projekts

Projekta nosaukums: Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē.

Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0013.

Projekta vadošais partneris: Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

Projekta vadītājs: Alise Tīfentāle (RSU).

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU), Elektronikas un datorzinātņu institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Baiba Martinsone.

Projekta īstenošanas termiņš: 1.07.2020.-31.03.2021.

Projekta kopējais finansējums (01.07.2020.–31.12.2020.): 497 580 EUR;  tajā skaitā LU piešķirtais finansējums: 73 429 EUR.

Projekta galvenais mērķis: novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē.

Papildu informācija par projektu:

Papildus informācija par projektu vadošā partnera tīmekļvietnē.