Valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” projekts

Projekta nosaukums: COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā.

Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0016.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC).

Projekta vadītājs: Jānis Kloviņš (BMC).

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Inovāciju centrs.

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Signe Bāliņa.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2020.–31.03.2021.

Projekta kopējais finansējums (01.07.2020.–31.12.2020.): 497 580 EUR; tajā skaitā LU piešķirtais finansējums: 43 383 EUR.

Projekta galvenais mērķis: izveidot centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, veicinot vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu ārstēšanas metožu izstrādi un starptautisku sadarbību.

Projekta galvenais uzdevums: izveidot labi strukturētu, drošu un centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, lai atbalstītu vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu biomarķieru un ārstēšanas stratēģiju izstrādi, un veicinātu starptautisku sadarbību. Projekts būs būtiska daļa no Valsts pētījumu programmas COVID-19 seku mazināšanai visaptverošā mērķa. Projekta koncepta pamatā ir centralizēta pakalpojumu sniegšana zinātniskajām grupām, kas iesaistītas COVID-19 izpētē, ierobežojot darbību nevajadzīgu pārklāšanos, kas saistīta ar pacientu iesaisti pētījumā, datu un paraugu vākšanu, un analītisko testu veikšanu.

Projektā plānots sasniegt šādus rezultātus:

  1. izveidota biobanka, kas ietver bioloģisko materiālu, klīniskos un antropometriskos datus no lielākās daļas COVID-19 pacientu Latvijā;
  2. COVID-19 pacientu standartizētu analīžu, tostarp bioķīmisko, molekulāro un imunoloģisko marķieru, testu rezultāti;
  3. izveidota atvērta datu platforma, kas nodrošina nepieciešamos rīkus un piekļuvi visiem ar COVID-19 saistītajiem klīniskajiem un analītiskajiem datiem infekcijas izpētei un veselības aprūpes praksei. Projekta rezultātā tiks nodrošināta tūlītēja un atvērta pieeja visiem resursiem un datiem, kas iegūti un ģenerēti šī projekta laikā. Lai ievērotu atvērtās zinātnes principus, –omics dati tiks deponēti publiskajās datu krātuvēs un piedāvāti starptautiskām COVID-19 iniciatīvām.

Papildu informācija par projektu Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē.