Valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” projekts

Projekta nosaukums: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem.

Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0009.

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Projekta vadītājs: Jānis Grabis (RTU).

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola, Liepājas Universitāte.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Sociālo zinātņu fakultāte.

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Iveta Reinholde.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2020.–31.12.2020.

Projekta kopējais finansējums: 497 500 EUR;  tajā skaitā LU piešķirtais finansējums: 40 625 EUR.

Projekta galvenais mērķis: izstrādāt metodi un tehnoloģisko risinājumu digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai krīzes situācijām. Metodes pamatā ir servisu spēju virzīta izstrādes metodoloģija, un tā tiks izvērtēta četros uz programmu attiecināmos lietošanas gadījumos. Projektā arī tiks sagatavotas rīcībpolitikas rekomendācijas un izvērtējumi par drošu telemedicīnas, biznesa un e-apmācības servisu nodrošināšanu.

Papildu informācija par projektu