Valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” projekts

Projekta nosaukums: “Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T Project)”

Projekta līguma numurs: VPP-COVID-2020/1-0025

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitāte, Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīca, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2020.–31.03.2021. (9 mēneši)

Projekta kopējais finansējums (01.07.2020.–31.12.2020.): 486 838,00 EUR;  LU daļa: 189 235,00 EUR

Projektu līdzfinansē: Latvijas Zinātņu padome

Projekta vadītājs: Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas profesors Valdis Pīrāgs; vadītājs no LU puses:  LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks Andris Jakovičs

Projekta ietvaros tiek veidotas trīs tehnoloģijas: 

  1. personalizēta riska novērtējums cilvēkam telpā un rīcībpieņemšanas rīks, kuru cilvēki varēs izmantot,  lai izprastu, ko darīt konkrētos apstākļos un izvēlēties pirmos soļus, ja ir aizdomas par slimību;
  2. ātri sasniedzams digitālais risinājums COVID-19 izplatības riska aprēķināšanai, paaugstinot dalībnieku pašapziņu un izveidojot proaktīvu sadarbības rīku starp platformas lietotājiem un pētniecības grupām;
    antigenbazētais ātras diagnostikas tests, kuru varēs izmantot agrīni atlasot un izolējot inficētos, bet vēl neinfekciozos pacientus;
  3. skābekļa dozēšanas adapteris priekš miega apnojas aparātiem, var būt izmantojams, lai ātri (3 nedēļas līdz 3 mēnešiem) un lēti (600 Eur pret 20000 Eur) COVID19 pneimonijas pacientam iegādāties aparātus krīzes situācijā, aptverot lielāko pacientu daļu.

 Projekta sasniedzamie rezultāti:

  1. T-1 - Aiztur pāreju no vesela cilvēka uz inficēto, pateicoties riska novērtēšanai cilvēkiem telpās;
  2. T-2 - Aiztur pāreju no asimptomatiskā (bez simptomu) uz simptomātisko, pateicoties ātrās testēšanas rīkam;
  3. T-3 - Aiztur pāreju no slimības vieglas formas uz smago, pateicoties piemērotai “pastāvīga pozitīva spiediena elpceļos” uzturēšanai kopā ar skābekļa terapiju.

Galvenās projekta darbības:

Tiks izmantoti inovatīvi tehnoloģiju risinājumi - savietojot uzraudzību, testēšanu un ārstniecību. WP1 ietver sevī iegultās iekārtas un sensoru sistēmas izstrādi un pielāgošanu iekštelpu rādītāju monitoringam, kas strādās kopā ar tīmekļa un mobilo rīku interfeisiem datu apstrādei, kā arī indivīdu un telpu administratoru informēšanai par iespējamiem riskiem. WP1 sastāv arī no digitālā risinājuma COVID-19 izplatības riska aprēķināšanai, paaugstinot dalībnieku pašapziņu un izveidojot proaktīvu sadarbības rīku starp platformas lietotājiem un pētniecības grupām. Viedu telpu koncepts nodrošinās reāllaika iekštelpu risku faktoru pārraudzību un telpu apmeklētāju informēšanu, ko potenciāli varēs izmantot arī tautsaimniecības pārstāvji, lai veiktu pārraudzību iekštelpas (iesk. akadēmiskās, industriālās un sabiedriskās iestādes). Savukārt, riska kalkulācijas un sabiedrības proaktīvas iesaistes risinājums sniegs iespēju ne tikai informēt par riskiem un potenciāliem mazināšanas mehānismiem, bet arī sniegs komunikācijas un proaktīvas iesaistes platformu sabiedrībai un pētnieciskām grupām.