Lēmuma datums

Projekta nosaukums

21.12.2020.

2018. gada 31. maijā Satversmes aizsardzības birojā iegūto materiālu, kas atbilst SAB TSDC 2017. gada 23. oktobra 1. fonda 25 aprakstam digitalizācija

21.12.2020.

Starptautiskā sēklu apmaiņas procesa nodrošināšana LU Botāniskajā dārzā

28.12.2020.

LU Open Journal Systems (OJS) administrēšana un zinātnisko žurnālu darbības koordinēšana

18.01.2021.

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas – starptautiskas deponējošas iestādes – darbības nodrošināšana 2021. gadā

18.01.2021.

Atbalsts Jūdaikas studiju centra LU ilgtermiņa saistību 2021. gadā izpildei

18.01.2021.

Starptautisko saistību izpilde sadarbībā ar SAEA (ZD2013/AZ64)

18.01.2021.

LU LVI Etnogrāfisko materiālu krātuves darba nodrošinājums 2021. gadā

18.01.2021.

Atbalsts Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģijas materiālu krātuves LU ilgtermiņa saistību 2021. gadā izpildei

25.01.2021.

Augsti informatīvas datu bāzes izveidošana uz Šmidta teleskopa astroplašu arhīva digitalizācijas bāzes

25.01.2021.

LKS-92 Ģeodēzisko novērojumu nullespunkta uzturēšana LU

25.01.2021.

Coherent Verdi G18 Lāzera remonts

25.01.2021.

LU Studentu Biznesa inkubatora darbības nodrošināšana

25.01.2021.

Atbalsts LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuvei LU ilgtermiņa saistību izpildei 2021. gadā

25.01.2021.

Latvijas vēsturiskās koksnes gadskārtu mērījumu un ilggadējo hronoloģiju datu bankas izveidošanai 2021. gadā

01.03.2021. LU Baltijas – Vācijas augstskolu biroja darbības nodrošināšana 2021. gadā
09.08.2021.

Latvijas Gredzenošanas centra ikgadējās biedra naudas maksa starptautiskajā organizācijā EURING par 2021. gadu

09.08.2021.

LU dalība CERN kolaborācijā – Antiprotonu palēninātājs

09.08.2021.

Dalības maksa EUMETNET par 2021. gadu Automatic Pollen Detection Network programmas ietvaros

09.08.2021.

Dalības maksa Starptautiskajā ģeogrāfijas savienībā par 2021. gadu

Lēmuma datums Projekta nosaukums
08.02.2021. LU 79. Starptautiskā zinātniskā konference
01.03.2021. Airisas Mērdokas kultūrfilozofiskās esejas. Izdevums latviešu valodā
01.03.2021.

Akadēmiskā humanitārā tradīcija Latvijā un demokrātiskās kultūras tapšana. Raksti un teksti (1920–1940)

01.03.2021.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka – izglītībai un zinātnei, 2. kārta

01.03.2021.

Bērnu attīstības agrīnās diagnostikas un terapijas valsts programma un tās ieviešanas nepieciešamība Latvijas Republikā

22.03.2021.

Luīzes fon Flotovas monogrāfijas Tulkošana un dzimte. Tulkošana "feminisma laikmetā" tulkojuma izdošana

22.03.2021.

LU Botāniskā dārza augu kolekciju ģenētiskās daudzveidības transformācija zinātņu komunikācijas instrumentos

12.04.2021.

Infrastruktūra nanotehnoloģiju virziena attīstībai LU ASI

12.04.2021.

Semināru cikls par aktualitātēm dizaina un saistītajās nozarēs

12.04.2021.

Elektroniska kolektīvā monogrāfija "Izmērītais Laiks un Telpa: skaitlis, kalendāri, mūzika, kartes"

31.05.2021.

Latviešu un cittautu romantiskās dzejas antoloģija (zinātnisks ievads, dzejas sastādījums, dzejnieku raksturojumi, latviešu dzejas autortiesības un atdzejotāju honorāri)

31.05.2021.

LU Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā žurnāla "Ethnicity" (No. 16., 2021) izdošana

31.05.2021.

Zinātniskās monogrāfijas "Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas" 2. daļa (tulkošana un tiražēšana)

05.07.2021.

Kolektīvās monogrāfijas "Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse" izdošana

09.08.2021.

Monogrāfijas "The Little Country that Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period" izdošana

13.09.2021.

LU Prof. Dr. phil. Raivja Bičevska monogrāfijas "Sabiedrība bez pasaules. Valodas ontoloģija – Realitātes sociāla konstruēšana – Pasaules pieredzes robežas" publicēšana LU Akadēmiskajā apgādā

13.09.2021.

Eiropas nākotne – Latvijas skatījums

Lēmuma datums Projekta nosaukums
22.03.2021.

Pētnieka Didža Bereņa dalība 25th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics Milānā, Itālijā no 22.08.2021. līdz 27.08.2021. ar ziņojumu "Transition to turbulence of electrically conducting liquid flow driven by a rotating magnetic dipole in a ring channel"

22.03.2021.

Asoc. prof. I. Baumanes-Vītoliņas dalība starptautiskā pasākumā ACIEK Academy, Parīzē, Francijā no 14.06.2021. līdz 16.06.2021. ar ziņojumu "Examining subjective Career Success of Knowledge Workers"

31.05.2021.

Prof. Viestura Paula Karnupa dalība (tiešsaistē) "40th Meeting of the Portuguese Association of Economic and Social History" ar ziņojumu "Latvian-Portuguese Economic Relations 1918-1940", Lisabona, Portugāle, 09.-10.07.2021.

31.05.2021.

Pētnieces Ineses Āboliņas dalība (tiešsaistē) European Consortium for Political Research (ECPR) ar ziņojumu "360 degrees overview of Presidential veto in Latvia" 31.08.2021.  līdz 03.09.2021.

09.08.2021.

Vadošā pētnieka Egila Stalidzāna dalība starptautiskā pasākumā “Metabolic Pathway Analysis” ar ziņojumu “Determination of metformin transport parameters between plasma and red blood cells of humans in different scale models"; Knoxville, ASV no 02.08.2021. līdz 06.08.2021.

09.08.2021.

Prof. Andreja Veisberga dalība starptautiskā pasākumā "14th Conference of Baltic Studies in Europe" ar ziņojumu "Censorship in translation – The Latvian story"; Upsalā, Zviedrijā no 31.08.2021. līdz 03.09.2021.

09.08.2021.

Prof. Viestura Paula Karnupa dalība starptautiskā zinātniskā pasākumā "The 14th Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE)" ar ziņojumu "Latvian-Swedish Economic Relations 1918-1940", no 31.08.2021. līdz 05.09.2021.

09.08.2021.

Prof. Andreja Cekula dalība starptautiskā zinātniskā konferencē "XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2021" ar ziņojumu "THE IMPACT OF COMPLEXITY TO COLLABORATION AND ABILITY OF BUSINESSES TO SHARE INFORMATION ACROSS TEAMS" no 14.08.2021. līdz 22.08.2021., Varnā, Bulgārijā

09.08.2021.

Pētnieka Vladimira Piļipenko dalība starptautiskā zinātniskā pasākumā "34th ECNP Congress" ar ziņojumu "Effects of peroral subchronic administration of metformin on neuronal survival and neurogenesis in a rat model of sporadic Alzheimer's disease", Lisabonā, Portugālē  no 02.10.2021. līdz 05.10.2021.

09.08.2021.

Vadošā pētnieka Jāņa Virbuļa dalība starptautiskā zinātniskā pasākumā "8th International Building Physics Conference" (attālināti) ar ziņojumu "Numerical Model for Prediction of Indoor COVID-19 Infection Risk Based on Sensor Data", Kopenhāhenā, Dānijā no 25.08.2021 līdz 27.08.2021.

Lēmuma datums

Projekta nosaukums

21.12.2020.

Žurnāla Magnetohydrodynamics izdošana 2021. gadā: 4 numuri angļu valodā

21.12.2020.

Mechanics of Composite Materials izdošana 2021. gadā: 6 numuri angļu valodā un 6 numuri krievu valodā

18.01.2021.

Periodiskā zinātniskā izdevuma "Reliģiski-filozofiski raksti" XXIX un XXXI numuru izdošana

25.01.2021.

"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" sagatavošana un izdošana 2021. gadā (1. un 2. nr.)

01.03.2021. Žurnāla "Zvaigžņotā Debess" 2021. gada 4 numuru un astronomiskā kalendāra izdošana
01.03.2021. Baltic Journal of Modern Computing redakcijas darba finansēšana
12.04.2021.

Environmental and Experimental Biology izdošana – 2021. gada 4 žurnāla numuri

31.05.2021.

Starptautiskā zinātniskā žurnāla "Baltic Journal of English Language, Literature and Culture", 11. sējums, izdošana 2021. gadā

05.07.2021.

Humanities and Social Sciences Latvia  2021/1 un 2021/2 izdošana

13.09.2021.

Zinātniskā žurnāla "Ceļš" (2021) izdošana

13.09.2021.

Zinātniska žurnāla "Latvijas Universitātes Žurnāls Vēsture" (2021) izdošana

13.09.2021.

Zinātniskā žurnāla "Baltu Filoloģija" (2021, 1. burtnīca un 2. burtnīca) izdošana

13.09.2021.

Zinātniska žurnāla "Baltijas Psiholoģijas Žurnāls" (2021) izdošana

13.09.2021.

Zinātniskā žurnāla "Akadēmiskā Dzīve" (57. nr.; 2021.) izdošana

13.09.2021.

Zinātniskā žurnāla "Journal of Economics and Management Research, Volume 10" (2021) izdošana