Lēmuma datums

Projekta nosaukums

21.12.2020.

2018. gada 31. maijā Satversmes aizsardzības birojā iegūto materiālu, kas atbilst SAB TSDC 2017. gada 23. oktobra 1. fonda 25 aprakstam digitalizācija

21.12.2020.

Starptautiskā sēklu apmaiņas procesa nodrošināšana LU Botāniskajā dārzā

28.12.2020.

LU Open Journal Systems (OJS) administrēšana un zinātnisko žurnālu darbības koordinēšana

18.01.2021.

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas – starptautiskas deponējošas iestādes – darbības nodrošināšana 2021. gadā

18.01.2021.

Atbalsts Jūdaikas studiju centra LU ilgtermiņa saistību 2021. gadā izpildei

18.01.2021.

Starptautisko saistību izpilde sadarbībā ar SAEA (ZD2013/AZ64)

18.01.2021.

LU LVI Etnogrāfisko materiālu krātuves darba nodrošinājums 2021. gadā

18.01.2021.

Atbalsts Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģijas materiālu krātuves LU ilgtermiņa saistību 2021. gadā izpildei

25.01.2021.

Augsti informatīvas datu bāzes izveidošana uz Šmidta teleskopa astroplašu arhīva digitalizācijas bāzes

25.01.2021.

LKS-92 Ģeodēzisko novērojumu nullespunkta uzturēšana LU

25.01.2021.

Coherent Verdi G18 Lāzera remonts

25.01.2021.

LU Studentu Biznesa inkubatora darbības nodrošināšana

25.01.2021.

Atbalsts LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuvei LU ilgtermiņa saistību izpildei 2021. gadā

25.01.2021.

Latvijas vēsturiskās koksnes gadskārtu mērījumu un ilggadējo hronoloģiju datu bankas izveidošanai 2021. gadā

01.03.2021. LU Baltijas – Vācijas augstskolu biroja darbības nodrošināšana 2021. gadā