Projekta nosaukums: LU dalība CERN kolaborācijā – Antiprotonu palēninātājs

Projektu īsteno: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Projekta vadītājs: Mārcis Auziņš

Projekta finansējums: 1 500.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Līdzdalība CERN kolaborācijā ļaus LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (turpmāk tekstā _ FMOF) Lāzeru Centram piedalīties pētījumos CERN kā oficiālam partnerim. Tas nozīmē, būt reģistrētam CERN lietotājam, strādāt uz vietas CERN, izmantot CERN infrastruktūru, pieteikt projektus (viens kopīgs pieteikums EC Quantera programmā jau sagatavots) kopā ar citiem kolaborācijas partneriem  un pretendēt uz CERN iekšējo finansējumu, tai skaitā doktorantiem. LU FMOF Lāzeru centra pētnieku iesaiste CERN Antiūdeņraža eksperimenta kolaborācijā norāda uz zinātnieku pieredzi atomu fizikā, lāzeru spektroskopijā un kvantu sensoru jomā. LU un CERN noslēgtā vienošanās paredz Lāzeru centra iesaisti pozitronu (antielektronu) detektora izstrādē un ieviešanā, lāzera mijiedarbības ar atomiem un anti-atomiem analīzē, kā arī citu eksperimenta sadaļu īstenošanā.

CERN Antiūdeņraža eksperimenta kolaborāciju veido eksperti no 17 dažādām zinātniskajām institūcijām Norvēģijā, Polijā, Francijā, Čehijā, Indijā, Krievijā, Šveicē, Itālijā un tagad arī Latvijā, pārstāvot dažādas jomas, kuru skaitā, daļiņu fizika, lāzerfizika, plazmas fizika, kriogēnika, fizikālā ķīmija, molekulārā fizika, inženierija, ķīmija, datorzinātne, materiālzinātne un citas.

Projekta rezultāts:

Latvijas Universitātes FMOF Lāzeru centrs kļūst par CERN Antiūdeņraža eksperimenta (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy (AEgIS)) kolaborācijas pilntiesīgu partneri.