Projekta nosaukums: Dalības maksa Starptautiskajā ģeogrāfijas savienībā par 2021. gadu

Projektu īsteno: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta vadītājs: Dr. geogr., prof. Zaiga Krišjāne

Projekta finansējums: 600.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 2021. gads

Projekta apraksts:

Nodrošināt dalības maksu Starptautiskajā Ģeogrāfijas Savienībā (International Geographical Union)

Projekta rezultāts:

LU saistību nodrošināšana – dalības maksa par 2021. gadu EUMETNET Automatic Pollen Detection Network programmā