Projekta nosaukums: Zinātniskā žurnāla "Baltu Filoloģija" (2021, 1. burtnīca un 2. burtnīca) izdošana

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 4 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis – zinātniska žurnāla "Baltu Filoloģija" 30. sējuma 1.burtnīcas un 2. burtnīcas sagatavošana un izdošana. Projektā plānotais žurnāla numura apjoms (rakstu skaits) – 30. sējuma 1. burtnīcā 8–10 raksti, 2. burtnīcā 8-10 raksti. Topošo žurnālu plānots izdot LU Akadēmiskajā apgādā: 30. sējuma 1. burtnīcu 15.10.2021., bet 30. sējuma 2. burtnīcu 31.12.2021. Pašlaik žurnāls “Baltu Filozofija” tiek indeksēts Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA), MLA International Bibliography, EBSCO. Tiek gatavots pieteikums iesniegšanai Scopus.

Projekta rezultāts:

2021. gadā LU Akadēmiskajā apgādā izdots zinātniskais žurnāls “Baltu Filoloģija” (30. sējuma 1. burtnīca un 2. burtnīca).