Projekta nosaukums: LU Filozofijas un socioloģijas institūta žurnāla "Ethnicity" 2021., nr. 16. izdošana 

Projektu īsteno: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta vadītājs: Vladislavs Volkovs

Apstiprinātais finansējums: 1 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 30.03.2021.–30.07.2021.

Projekta apraksts:

LU Filozofijas un socioloģijas institūta žurnāla "Ethnicity" 2021., nr.16. izdošana paredz zinātnisko rakstu recenzēšanu, rediģēšanu un publicēšanu. Rakstu autori ir starptautiskās zinātniskās konferences Anthropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central and East Europe” (“Sociālās, politiskās un kultūras antropoloģija: Centrālās un Austrumeiropas prakses”), kura bija organizēta Latvijas Universitāte 2020. gada 13.–14. martā, dalībnieki:

Maršálek Z. "Regional Identity under Pressure from the Centers. Silesians during the Second World War, the clash of loyalties, and the marginalization of regional specifics in the post-war creation of national narratives";

Ratke-Majewska A. "Modern Technologies in the Service of Commemorating the Victims of Undemocratic Systems. The Case of Poland";

Volkov V. "Self-categorization of Russian-speaking Youth in Latvia";

Sokolovskiy S.1 "Multiple Body and Private Commemorative Practices: Towards a new research paradigm";

Kadyrzhanov R. "Nation-Building in Kazakhstan: Homogeneous or Heterogeneous Cultural Foundations?";

Peshina E. "Native Language as the Basis of National Identity (the Case of Russian Indigenous Peoples of the North)".

Projekta rezultāts:

Izdots LU Filozofijas un socioloģijas institūta žurnāls "Ethnicity" Nr. 16 (2021)