Projekta nosaukums:

Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/16/A/197

Projekta partneri:

Rīgas Tehniskā Universitāte, kontaktpersona Dr.sc.ing. Dmitrijs Bļizņuks

Projekta īstenošanas termiņš:

01.03.2017 – 30.04.2019

Projekta kopējais finansējums:

648 586,73 EUR (LU daļa 467 024,34 EUR)

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr.phys. Aleksejs Ļihačovs (Marts - Decembris, 2017)

Dr.phys. Ilona Kuzmina (no 2018.gada janvāra)

Projekta administratīvais vadītājs:

Līga Zeltiņa

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot un klīniski aprobēt jauna veida portatīvu ierīci un mākoņdatošanas servisu agrīnai ādas melanomas un citu vēža paveidu (bazālo šūnu vēzis, plakanšūnu vēzis) diagnostikai, pēcoperācijas rētas uzraudzībai un audzēja recidīva laicīgai atpazīšanai. Diagnostisko procesu veidos spektrālo un fluorescento attēlu iegūšana, bezvadu datu pārraide caur mobilo tīklu, attēlu apstrāde mākoņdatošanas servisā un attālināta piekļuve diagnostiskiem rezultātiem. Bezkontakta ādas diagnostikai tiks kombinētas difūzās atstarošanās un fluorescences fotoizbalēšanas parametru attēlošanas metodes specifiskā ādas apgaismojumā. Prototipa ierīce un mākoņdatošanas serviss tiks klīniski pārbaudīts uz dažādām ļaundabīgām un labdabīgām ādas veidojumu grupām Latvijas Onkoloģijas Centrā un ārstu prakses vietās. Šādas ierīces izveide būtiski uzlabos ādas vēža agrīnās diagnostikas un pēcoperācijas uzraudzības pieejamību, palielinot cilvēku dzīves ilgumu un kvalitāti. Projekta pētniecisko grupu veidos pieredzējuši biofotonikas, elektronikas un onkoloģijas eksperti, kā arī jaunie zinātnieki no Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU).

Projekta galvenie rezultāti:

Jauna produkta prototips (4 gb.);

Tehnoloģiju tiesības (1 gb.);

Zinātniskās publikācijas Web of Science datubāzē iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos (9 gb.)

Portatīvās ierīces prototipa demonstrācija publiskajos pasākumos un atzinības

1. Eiropas Zinātnieku nakts 2018, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Šķūņu iela 4, Rīga, Latvija, 28. septembris, 2018.

2. VII starptautiskā izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2018, Raiņa bulv.19, Rīga, Latvija,12.-13. oktobris, 2018. (http://www.minox.lv/jaunumi/) Saņemta galvenā balva (Grand prix).

3. Latvijas Zinātņu akadēmija. Konkurss "Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2018. gadā." Saņemts

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta atzinības raksts. (21.12.2018.)

(http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4739&Itemid=87)

4. 4th Riga-Cambridge Venture camp. Riga, Latvia, 1 November – 15 December 2018; Cambridge, UK, 21-26 January 2019. “CHECK YOUR SKIN: portable diagnostic aid” D.Bliznuks, E.V.Plorina. Apbalvojums – 1.vieta.

5. IKT industrijas diena 2019, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija (25.01.2019) “Check Your Skin” I.Kuzmina, D.Bļizņuks.

6. LU jauno tehnoloģiju & inovāciju diena, Zinātņu māja, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (17.05.2019) “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai” D.Bļizņuks, I.Kuzmina.

Publikācijas

Biomedical Optics Express

Differentiation of seborrheic keratosis from basal cell carcinoma, nevi and melanoma by RGB autofluorescence imaging

Journal of Biophotonics

Autofluorescence imaging reveals diagnostic criteria for recurrence detection in skin cancer post-operative scars (Iesniegta)

SCOPUS / Web of Science

1. Image quality enhancement for skin cancer optical diagnostics

2. Evaluation of skin pathologies by RGB autofluorescence imaging

3. Semi-automated non-invasive diagnostics method for melanoma differentiation from nevi and pigmented basal cell carcinomas

4. Quality enhancement of multispectral images for skin cancer optical diagnosticēs

5. Cloud infrastructure for skin cancer scalable detection system

6. Optical design improvement for non-contact skin cancer diagnostic device

7. A method for skin malformation classification by combining multispectral and skin autofluorescence imaging

8. Evaluating the aging of the scars after cancer removal by using multispectral diagnostic device

9. Cloud Infrastructure for Skin Cancer Scalable Detection System

10. Multispectral and autofluorescence RGB imaging for skin cancer diagnostics (Iesniegta)

11. Skin cancer screening – better safe than sorry (Iesniegta)

 

Prezentācijas un materiāli

DOC 2017 (Riga, Latvia)

D.Bliznuks  - Towards the Scalable Cloud Platform for Non-Invasive Skin Cancer Diagnostics

BPR 2017 (Riga, Latvia)

D. Bliznuks - Image quality enhancement for skin cancer optical diagnostics

I.Lihacova - Image quality enhancement for skin cancer optical diagnostics 

A.Lihacovs - Evaluation of skin pathologies by RGB autofluorescence imaging 

ICABBE2017 & 6thICBB (Offenburg, Germany)

I.Lihacova - Combination of multispectral imaging and skin autofluorescence methods for malformation classification

EPIC Biophotonics Workshop: Towards In Vivo Imaging (Amsterdam, The Netherlands)

A.Lihacovs - Device for Non-contact Early Diagnostics of Skin Cancer.
European development fund project #1.1.1.1/16/A/197

76th scientific conference of University of Latvia 2018 (Riga, Latvia)

I. Kuzmina - Results of the ERDF project “Portable device for early non-contact diagnostics of skin cancer

OPTICS 2018 (Trento, Italy)

M.Lange - Portable optical device for diagnostics of skin malformations 

RSU scientific conference 2018 (Riga, Latvia)

M.Lange - Optical, Non-Invasive Diagnostic Imaging Methods (Oral)

OSA (Hollywood, USA)

Video from OSA Biophotonics Congress 

M.Lange - Evaluating the aging of the scars after cancer removal by using multispectral diagnostic device

DOC 2018 (Riga, Latvia)

M.Lange - Non-invasive optical skin evaluation

E.V.Plorina - Method for skin disease classification using skin autofluorescence imaging

PE 2018 (Strasbourg, France)

K.Bolochko – Quality enhancement of multispectral images for skin cancer optical diagnostics 

P.Osipovs – Cloud infrastructure for skin cancer scalable detection system

I.Lihacova – A method for skin malformation classification by combining multispectral and skin autofluorescence imaging 

E.V. Plorina – Optical design improvement for non-contact skin cancer diagnostic device 

ICBES'18 (Madrid, Spain)

I.Kuzmina - Portable device for skin cancer diagnostics by combined diffuse reflectance and autofluorescence photobleaching

SPIE Optics + Photonics 2018 (San Diego, USA)

E.V.Plorina - Towards skin cancer screening with non-invasive optical device

Saratov Fall Meeting 2018 (Saratov, Russia)

V.Lukinsone - Multispectral and autofluorescence RGB imaging for skin cancer diagnostics (Poster)

New Wave in Dermatoscopy and Dermatooncology 2018 (Jurmala, Latvia)

E.V.Plorina - Optical non-invasive method for skin cancer diagnostics in primary care practice (Oral)

The 7th conference “Society. Health. Welfare. 2018 (Riga, Latvia)

M.Lange - Skin cancer screening – better safe than sorry (Oral)

RTUWO 2018: Advances in Wireless and Optical Communications (Riga, Latvia)

P.Osipovs - Cloud Infrastructure for Skin Cancer Scalable Detection System

DOC 2019 (Riga, Latvia)

D.Bliznuks - Non-contact skin cancer diagnostic system: Results and challenges running cloud based diagnostics

Pēdējās izmaiņas veiktas