Saņēmējs: LATVIJAS UNIVERSITĀTE Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000076669 Izglītības iestāžu reģ. Nr. 3341000218 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586 Projekta konta nr. (katram projektam savs) Projekta nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 Pētniecības pieteikuma nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/… (katram projektam savs)