Projekta nosaukums: „Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai”

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1./16/A/085

Projekta partneri: nav

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017.- 31.08.2019.( 30 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 648000,00 EUR, Publiska finansējuma apjoms 615609,60 EUR (95 %), t.sk. līdzfinansējums 48600 EUR (7,5%) un LU daļa 16209,60 EUR (2,5%), ieguldījums natūrā 32390,40 EUR (5%)

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Ernests Platacis

Projekta administratīvais vadītājs: Maija Broka, e-pasts: maija.broka@lu.lv

Projekta mērķis: Sekmēt titāna/titāna-alumīnija sakausējumu pieejamību metālapstrādes rūpniecībai veicot uzlabojumus pašreizējā šo materiālu ieguves procesā

Projekta atbalstāmās darbības: tehnoloģijas prototipa izstrādāšana, jaunās tehnoloģijas eksperimentālā validācija, iegūto materiālu raksturošana un iegūšanas procesu modelēšana, projekta zinātnisko rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju tiesību aizsardzība

Projekta galvenie rezultāti: jaunas titāna/titāna-alumīnija sakausējumu iegūšanas tehnoloģijas prototips, integrējot vienā iekārtā metalotermiskas redukcijas un elektrosārņu procesa koncepcijas, 4 zinātniski raksti, patents.

 

Projekta zinātniskās atskaites

1.etaps 01.03.2017-31.05.2017

2.etaps 01.06.2017-31.08.2017

3.etaps 01.09.2017-31.10.2017

4.etaps 01.11.2017-31.12.2017

5.etaps 01.01.2018-31.03.2018

6. etaps 01.04.2018-31.07.2018

7.etaps 01.08.2018-31.10.2018

8.etaps 01.11.2018-31.12.2018

9/1. etaps 01.01.2019-31.03.2019

9.etaps 01.01.2019-07.06.2019

10.etaps 08.06-30.09.2019

Pēdējās izmaiņas veiktas