Janvāris, 2024
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
janvāris
janvāris, 2024
01
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
01. janvāris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
02
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
02. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
03
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
03. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
14
.
00
līdz
16.00
Tatjanas Bogdanovičas promocijas darba aizstāvēšana
MS Teams platformā
03. janvāris, 2024. 14.00 - 16.00
Tatjanas Bogdanovičas promocijas darba aizstāvēšana
MS Teams platformā
04
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
04. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
19
.
00
līdz
20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
04. janvāris, 2024. 19.00 - 20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
05
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
05. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
12
.
00
līdz
14.00
Gata Lāmas promocijas darba aizstāvēšana
Imantas 7. līnija 1, Rīga
05. janvāris, 2024. 12.00 - 14.00
Gata Lāmas promocijas darba aizstāvēšana
Imantas 7. līnija 1, Rīga
06
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
06. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
07
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
07. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
08
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
08. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
09
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
09. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
15
.
00
līdz
17.00
Promocijas darba aizstāvēšana – Sintija Ķauķīte „Interpunkcijas un grafisko zīmju loma tekstveidē”
Humanitāro zinātņu fakultāte, Promocijas darbi
HZF Visvalža ielā 4a, Rīgā
09. janvāris, 2024. 15.00 - 17.00
Promocijas darba aizstāvēšana – Sintija Ķauķīte „Interpunkcijas un grafisko zīmju loma tekstveidē”
Humanitāro zinātņu fakultāte, Promocijas darbi
HZF Visvalža ielā 4a, Rīgā
10
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
10. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
15
.
00
līdz
00.00
Projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” noslēguma pasākums
Tiešraide
10. janvāris, 2024. 15.00 - 00.00
Projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā” noslēguma pasākums
Tiešraide
16
.
00
līdz
18.00
Tematiskā darbnīca par LU Kopienas dārza izveidi
LU Akadēmiskajā centrā
10. janvāris, 2024. 16.00 - 18.00
Tematiskā darbnīca par LU Kopienas dārza izveidi
LU Akadēmiskajā centrā
11
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
11. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
15
.
00
līdz
00.00
Baibas Lazdiņas jubilejas izstādes "Trīs āboli no Zelta ābeles" atklāšana
11. janvāris, 2024. 15.00 - 00.00
Baibas Lazdiņas jubilejas izstādes "Trīs āboli no Zelta ābeles" atklāšana
19
.
00
līdz
20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
11. janvāris, 2024. 19.00 - 20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
12
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
12. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
00
.
00
līdz
00.00
14. Starptautiskais zinātniskais seminārs "Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas"
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
12. janvāris, 2024. 00.00 - 00.00
14. Starptautiskais zinātniskais seminārs "Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas"
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
15
.
00
līdz
00.00
Valtera Dzelmes promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbi
Jelgavas ielā 3, Rīgā
12. janvāris, 2024. 15.00 - 00.00
Valtera Dzelmes promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbi
Jelgavas ielā 3, Rīgā
15
.
00
līdz
00.00
Violetas Fodinas promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbi
Jelgavas iela 3, Rīga
12. janvāris, 2024. 15.00 - 00.00
Violetas Fodinas promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbi
Jelgavas iela 3, Rīga
13
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
13. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
14
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
14. janvāris, 2024. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
15
00
.
00
līdz
00.00
Atvērta reģistrācija LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijai
15. janvāris, 2024. 00.00 - 00.00
Atvērta reģistrācija LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijai
16
16
.
00
līdz
17.00
Navigācijas spējas digitālajā laikmetā. Kā neapmaldīties?
Lekcija
RSU Anatomijas muzejs
16. janvāris, 2024. 16.00 - 17.00
Navigācijas spējas digitālajā laikmetā. Kā neapmaldīties?
Lekcija
RSU Anatomijas muzejs
17
15
.
00
līdz
00.00
Katrīnas Laganovskas promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbi
Ķengaraga ielā 8, Rīgā
17. janvāris, 2024. 15.00 - 00.00
Katrīnas Laganovskas promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbi
Ķengaraga ielā 8, Rīgā
18
15
.
00
līdz
00.00
Koprakstīšanas sesijas LU doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
18. janvāris, 2024. 15.00 - 00.00
Koprakstīšanas sesijas LU doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
18
.
00
līdz
00.00
Pieredzes stāstu un galda spēļu vakars doktorantiem
Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Rīgā
18. janvāris, 2024. 18.00 - 00.00
Pieredzes stāstu un galda spēļu vakars doktorantiem
Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Rīgā
19
.
00
līdz
20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
18. janvāris, 2024. 19.00 - 20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
19
09
.
00
līdz
00.00
Koprakstīšanas sesijas LU doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
19. janvāris, 2024. 09.00 - 00.00
Koprakstīšanas sesijas LU doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
17
.
00
līdz
20.00
Biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" rīkots pasākums par latviešu un ukraiņu paražām
LU Raiņa bulvārī 19, Rīgā
19. janvāris, 2024. 17.00 - 20.00
Biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" rīkots pasākums par latviešu un ukraiņu paražām
LU Raiņa bulvārī 19, Rīgā
20
21
22
23
24
25
19
.
00
līdz
20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
25. janvāris, 2024. 19.00 - 20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
26
15
.
00
līdz
00.00
Andas Ābolas promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbi
Jelgavas ielā 3, Rīgā
26. janvāris, 2024. 15.00 - 00.00
Andas Ābolas promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbi
Jelgavas ielā 3, Rīgā
27
28
29
09
.
30
līdz
15.30
Seminārs par atbildīgām atvērtās zinātnes praksēm
Jelgavas ielā 3, Rīgā
29. janvāris, 2024. 09.30 - 15.30
Seminārs par atbildīgām atvērtās zinātnes praksēm
Jelgavas ielā 3, Rīgā
30
14
.
00
līdz
00.00
Andreja Gusačenko promocijas darba aizstāvēšana
Aspazijas bulvārī 5, Rīgā
30. janvāris, 2024. 14.00 - 00.00
Andreja Gusačenko promocijas darba aizstāvēšana
Aspazijas bulvārī 5, Rīgā
14
.
00
līdz
00.00
Valodu tehnoloģiju iniciatīvas "Studiju kursu prezentācija"
30. janvāris, 2024. 14.00 - 00.00
Valodu tehnoloģiju iniciatīvas "Studiju kursu prezentācija"
31
01
02
03
04
. janvāris