Decembris, 2023
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
decembris
decembris, 2023
27
28
29
30
01
00
.
00
līdz
00.00
Radio NABA 21 gada jubileja
01. decembris, 2023. 00.00 - 00.00
Radio NABA 21 gada jubileja
00
.
00
līdz
00.00
Starptautiskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX"
Valmieras muzejs
01. decembris, 2023. 00.00 - 00.00
Starptautiskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX"
Valmieras muzejs
09
.
00
līdz
11.00
Koprakstīšanas sesijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
01. decembris, 2023. 09.00 - 11.00
Koprakstīšanas sesijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
16
.
00
līdz
00.00
Ceļojošās izstādes “Romi Latvijā” atklāšana
Latvijas Universitātes Zinātņu māja, Jelgavas iela 3
01. decembris, 2023. 16.00 - 00.00
Ceļojošās izstādes “Romi Latvijā” atklāšana
Latvijas Universitātes Zinātņu māja, Jelgavas iela 3
18
.
00
līdz
20.00
Darbseminārs “Kā pētniekam plānot savu laiku?”
01. decembris, 2023. 18.00 - 20.00
Darbseminārs “Kā pētniekam plānot savu laiku?”
02
00
.
00
līdz
00.00
Starptautiskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX"
Valmieras muzejs
02. decembris, 2023. 00.00 - 00.00
Starptautiskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX"
Valmieras muzejs
00
.
00
līdz
00.00
LU darbinieku ziemas pārgājiens 2023
02. decembris, 2023. 00.00 - 00.00
LU darbinieku ziemas pārgājiens 2023
03
04
05
11
.
00
līdz
15.00
OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 pirmo rezultātu un secinājumu paziņošanas pasākums
LU Lielā aula, Raiņa bulvāris 19
05. decembris, 2023. 11.00 - 15.00
OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 pirmo rezultātu un secinājumu paziņošanas pasākums
LU Lielā aula, Raiņa bulvāris 19
14
.
00
līdz
14.30
Sanitas Baranovas darbnīca "Kā mērķtiecīgi izmantot digitālos risinājumus?"
05. decembris, 2023. 14.00 - 14.30
Sanitas Baranovas darbnīca "Kā mērķtiecīgi izmantot digitālos risinājumus?"
16
.
00
līdz
16.30
Daigas Kalniņas darbnīca “Eduaide* - palīgs mācībspēkam” 
05. decembris, 2023. 16.00 - 16.30
Daigas Kalniņas darbnīca “Eduaide* - palīgs mācībspēkam” 
06
10
.
30
līdz
12.00
Vieslekcija "Starptautiskā studentu mobilitāte: vispārējās tendences, sociālās nevienlīdzības mikro, mezo un makro līmenī"
06. decembris, 2023. 10.30 - 12.00
Vieslekcija "Starptautiskā studentu mobilitāte: vispārējās tendences, sociālās nevienlīdzības mikro, mezo un makro līmenī"
15
.
30
līdz
17.00
Tīmekļtikšanās “Doktorantūra = LU” par absolventu studiju pieredzi ASV un Austrālijā
06. decembris, 2023. 15.30 - 17.00
Tīmekļtikšanās “Doktorantūra = LU” par absolventu studiju pieredzi ASV un Austrālijā
07
15
.
00
līdz
17.00
Koprakstīšanas sesijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
07. decembris, 2023. 15.00 - 17.00
Koprakstīšanas sesijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
19
.
00
līdz
20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
07. decembris, 2023. 19.00 - 20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
08
10
.
00
līdz
00.00
Konference "Latvietis kokā ēd sēnes: nopietni un nenopietni par latviešiem"’
Latvijas Universitātes Bibliotēka (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)
08. decembris, 2023. 10.00 - 00.00
Konference "Latvietis kokā ēd sēnes: nopietni un nenopietni par latviešiem"’
Latvijas Universitātes Bibliotēka (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)
17
.
00
līdz
18.30
Tīmekļseminārs “Kā uz akadēmisko godīgumu raugās žurnālu redaktori?”
08. decembris, 2023. 17.00 - 18.30
Tīmekļseminārs “Kā uz akadēmisko godīgumu raugās žurnālu redaktori?”
09
17
.
00
līdz
00.00
Tautu deju kolektīvu koncerts "Ziemas sadancis"
09. decembris, 2023. 17.00 - 00.00
Tautu deju kolektīvu koncerts "Ziemas sadancis"
17
.
00
līdz
00.00
Koncerts "Cik viegli būt..."
09. decembris, 2023. 17.00 - 00.00
Koncerts "Cik viegli būt..."
20
.
00
līdz
00.00
LU sieviešu kora "Balta" koncerts "Dedestiņas lūgšana"
09. decembris, 2023. 20.00 - 00.00
LU sieviešu kora "Balta" koncerts "Dedestiņas lūgšana"
10
12
.
30
līdz
00.00
Koncerts "Viss ap mani dziemai"
Dubultu evanģēliski lut. baznīca
10. decembris, 2023. 12.30 - 00.00
Koncerts "Viss ap mani dziemai"
Dubultu evanģēliski lut. baznīca
16
.
00
līdz
00.00
Koncerts "Adventes laika mūzika"
Rīgas Mārtiņa baznīca, Slokas iela 34
10. decembris, 2023. 16.00 - 00.00
Koncerts "Adventes laika mūzika"
Rīgas Mārtiņa baznīca, Slokas iela 34
18
.
30
līdz
00.00
Koncerts "Kad zeme ir sniega baltumā"
10. decembris, 2023. 18.30 - 00.00
Koncerts "Kad zeme ir sniega baltumā"
11
12
.
00
līdz
12.30
Daigas Kalniņas darbnīca-seminārs "Mācīšanās analītikas pamatfunkciju izpētei Moodle vidē"
11. decembris, 2023. 12.00 - 12.30
Daigas Kalniņas darbnīca-seminārs "Mācīšanās analītikas pamatfunkciju izpētei Moodle vidē"
18
.
00
līdz
20.00
Saruna "Kā atrast iekšējo mieru un pilnvērtīgi dzīvot nenoteiktā pasaulē?"
11. decembris, 2023. 18.00 - 20.00
Saruna "Kā atrast iekšējo mieru un pilnvērtīgi dzīvot nenoteiktā pasaulē?"
12
14
.
00
līdz
14.30
Sanitas Baranovas darbnīca "Kā mērķtiecīgi izmantot digitālos risinājumus?"
12. decembris, 2023. 14.00 - 14.30
Sanitas Baranovas darbnīca "Kā mērķtiecīgi izmantot digitālos risinājumus?"
13
14
.
00
līdz
16.00
LU SIIC pētnieku grupas izdotās monogrāfijas “Datu zinātība skolai” prezentācijas pasākums
Prezentācija, Diskusija
LU Dabas māja, Jelgavas iela 1
13. decembris, 2023. 14.00 - 16.00
LU SIIC pētnieku grupas izdotās monogrāfijas “Datu zinātība skolai” prezentācijas pasākums
Prezentācija, Diskusija
LU Dabas māja, Jelgavas iela 1
16
.
00
līdz
16.30
Edmunda Vanaga darbnīca "Kā studenti konstruē zināšanas?"
13. decembris, 2023. 16.00 - 16.30
Edmunda Vanaga darbnīca "Kā studenti konstruē zināšanas?"
16
.
15
līdz
00.00
“DIGITEKA – jaunas iespējas studiju procesa pilnveidei”
13. decembris, 2023. 16.15 - 00.00
“DIGITEKA – jaunas iespējas studiju procesa pilnveidei”
14
14
.
00
līdz
17.00
DIGITEKA – digitālo tehnoloģijau diena studijām
LU Dabas māja
14. decembris, 2023. 14.00 - 17.00
DIGITEKA – digitālo tehnoloģijau diena studijām
LU Dabas māja
16
.
15
līdz
00.00
“DIGITEKA – jaunas iespējas studiju procesa pilnveidei”
LU Dabas māja
14. decembris, 2023. 16.15 - 00.00
“DIGITEKA – jaunas iespējas studiju procesa pilnveidei”
LU Dabas māja
19
.
00
līdz
20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
14. decembris, 2023. 19.00 - 20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
19
.
00
līdz
00.00
"Sniegpārsliņa iekrita Provodņikā" - ar kamerkori "DeCoro"
14. decembris, 2023. 19.00 - 00.00
"Sniegpārsliņa iekrita Provodņikā" - ar kamerkori "DeCoro"
15
09
.
00
līdz
11.00
Koprakstīšanas sesijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
15. decembris, 2023. 09.00 - 11.00
Koprakstīšanas sesijas doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem
14
.
00
līdz
00.00
“DIGITEKA – jaunas iespējas studiju procesa pilnveidei”
15. decembris, 2023. 14.00 - 00.00
“DIGITEKA – jaunas iespējas studiju procesa pilnveidei”
14
.
00
līdz
14.30
Edmunda Vanaga darbnīca "Kā studenti konstruē zināšanas?"
15. decembris, 2023. 14.00 - 14.30
Edmunda Vanaga darbnīca "Kā studenti konstruē zināšanas?"
16
.
00
līdz
18.00
Darbseminārs “Kā pētniekam tikt galā ar stresu?”
15. decembris, 2023. 16.00 - 18.00
Darbseminārs “Kā pētniekam tikt galā ar stresu?”
16
17
19
.
15
līdz
00.00
LU jauktā kora "Juventus" koncerts "Ziemassvētku laiks!Mīlestības laiks!"
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīca
17. decembris, 2023. 19.15 - 00.00
LU jauktā kora "Juventus" koncerts "Ziemassvētku laiks!Mīlestības laiks!"
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīca
18
19
.
00
līdz
00.00
Koncerts "Trīs vārdi dejotpriekam"
Latvijas Nacionālais teātris, Lielā zāle
18. decembris, 2023. 19.00 - 00.00
Koncerts "Trīs vārdi dejotpriekam"
Latvijas Nacionālais teātris, Lielā zāle
19
20
.
00
līdz
00.00
Koncerts "Ziemasvarā"
19. decembris, 2023. 20.00 - 00.00
Koncerts "Ziemasvarā"
20
10
.
00
līdz
00.00
Promocijas darba aizstāvēšana – Līva Goba-Medne, "Skolotāju profesionālo darbību transformējoša mācīšanās pieredze covid-19 pandēmijas situācijā"
Imantas 7. līnija 1, 100. auditorija
20. decembris, 2023. 10.00 - 00.00
Promocijas darba aizstāvēšana – Līva Goba-Medne, "Skolotāju profesionālo darbību transformējoša mācīšanās pieredze covid-19 pandēmijas situācijā"
Imantas 7. līnija 1, 100. auditorija
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
20. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
21
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
21. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
16
.
00
līdz
00.00
LU Ziemassvētku koncerts "Ar zvaigžņu kluso gaismu"
LU Lielā aula, Raiņa bulvāris 19
21. decembris, 2023. 16.00 - 00.00
LU Ziemassvētku koncerts "Ar zvaigžņu kluso gaismu"
LU Lielā aula, Raiņa bulvāris 19
19
.
00
līdz
20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
21. decembris, 2023. 19.00 - 20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
22
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
22. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
20
.
00
līdz
00.00
Koncerts "Ziemasvarā"
22. decembris, 2023. 20.00 - 00.00
Koncerts "Ziemasvarā"
23
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
23. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
24
25
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
25. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
26
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
26. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
27
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
27. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
28
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
28. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
19
.
00
līdz
20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
28. decembris, 2023. 19.00 - 20.00
Radio NABA raidījums "Zinātnes vārdā"
Radio NABA
29
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
29. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
30
17
.
00
līdz
22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
30. decembris, 2023. 17.00 - 22.00
Ziemas gaismas festivāls "Ziemas nedarbi"
Kandavas iela 2, Rīga
31
. decembris