Informējam, ka līdz LU budžeta apstiprināšanai tiek apturēta LU Zinātniskās darbības attīstības atbalsta kārtībā noteikto pieteikumu pieņemšana. Informācija tiks atjaunota pēc LU budžeta apstiprināšanas.

 

LU Zinātniskās darbības attīstības atbalsta kārtība apstiprināta ar 20.04.2018 LU Rīkojumu Nr. 1/148.

Atbalstu šīs kārtības ietvaros piešķir tikai gadījumos, ja nav iespējams piesaistīt finansējumu no LU pamatstruktūrvienībām vai citiem finansējuma avotiem, piemēram, pētniecības projektiem.

Sīkāka informācija: 

Līga Daugaviete
Zinātnes departaments
tel. 67033878
e-pasts: liga.daugaviete@lu.lv
Raiņa bulvāris 19, 243. telpa