Līdzekļi, kas Zinātniskās darbības atbalsta programmai tika piešķirti gada pirmajā ceturksnī, ir apgūti, atbalstot 36 aktivitātes programmas sadaļās Atbalsts dalībai starptautiskos zinātniskos pasākumos, Atbalsts zinātnisko rakstu publicēšanai un Atbalsts zinātnisko pasākumu organizēšanai LU par kopējo finansējumu 50 685 EUR. Latvijas Universitātes 2020. gada budžetā papildus līdzekļi šīm aktivitātēm nav paredzēti, tādēļ šogad centralizēts finansiāls atbalsts programmas ietvaros nav pieejams.

Nr.p.k. Lēmuma datums Projekta vadītājs Struktūrvienība Projekta nosaukums Apstiprinātais finansējums (EUR)
1   Nelda Kikjauka Teoloģijas fakultāte N. Plātes "Kompendijs dogmatikā" izdošana 987
2   Ligita Liepiņa sadarbībā ar Mudīti Kalniņu Akadēmiskais departaments Izcilības skola- individuālo kompetenču un talantu attīstība dabaszinātnēs, matemātikā, datorikā, sociālajās un humanitārajās zinātnēs 135
3 20.01.2020. Ligita Liepiņa Akadēmiskais departaments Izcilības skola- individuālo kompetenču un talantu attīstība dabaszinātnēs, matemātikā, datorikā, sociālajās un humanitārajās zinātnēs 7000
4 20.01.2020. Jānis Priede Humanitāro zinātņu fakultāte Āzijas pētniecības attīstība LU 2020. gadā 3625
5 20.01.2020. Justs Dimants Akadēmiskais departaments LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences sekciju darba organizatoriskā procesa nodrošināšana 12000
6 27.01.2020. Solveiga Krūmiņa Koņkova Filozofijas un socioloģijas institūts Konferences Balkan and Baltic States in United Europe – History, Religion, and Culture IV Religiosity and Spirituality in the Baltic and Balkan Cultural Space: History and Nowadays 09.06.-11.06.2020. organizēšana LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, Kalpaka bulv.4, Rīgā 1180
7 27.01.2020. Andra Kalnača Humanitāro zinātņu fakultāte 56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Gramatika un valodas apguve" 2020.gada 19. un 20.martā organizēšana LU Humanitāro zinātņu fakultātē 1500
8 27.01.2020. Ieva Reinberga Humanitāro zinātņu fakultāte Starptautiskās somugru studentu konferences, 05.05.2020.-09.05.2020. organizēšana LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā 1500
9 27.01.2020. Iveta Faituša Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Atbalsts zinātniskās publikācijas "EVALUATION OF OUTSOURCING ACCOUNTING IN LATVIA AND LITHUANIA" publicēšanai starptautiskā zinātniskā žurnālā ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES ISSN 2345-0282 475
10 27.01.2020. Nikolajs Sjakste Medicīnas fakultāte Atbalsts zinātniskās publikācijas "Tight DNA-protein complexes in barley seedlings are formed by GC-rich sequences enriched in guanine quadruplexes" publicēšanai starptautiskā zinātniskā žurnālā Peer Journal 126
11 27.01.2020. Guntis Tabors Bioloģijas fakultāte Docenta Gunta Tabora dalība starptautiskā pasākumā “33rd Task Force Meeting of the ICP Vegetation” Rīgā, Latvijā ar ziņojumu " Heavy metal concentrations in moss (Pleurozium schreberi) and forest soils in Latvia" 120
12 27.01.2020. Ilze Buligina Biznesa, Vadības un ekonomikas fakultāte Pētnieces Ilzes Buliginas dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē "52th International Scientific Conference on Economic and Social Development”, 2020.gada aprīlī Porto, Portugālē ar referātu "WORK-BASED-LEARNING DEVELOPMENT IN LATVIA: SUCCESS AND FURTHER CHALLENGES BY VIEWS OF EDUCATORS, EMPLOYERS AND STUDENTS" 700
13 27.01.2020. Vladimirs Piļipenko Medicīnas fakultāte Zinātniskā asistenta Vladimira Piļipenko dalība starptautiskajā konferencē "2nd AAT-ADPD Focus Meetingar", Vīnē, Austrijā ar ziņojumu "Metformin ameliorates neuroinflammation, oxidative stress and synaptic density in sporadic Alzheimer’s disease model rats" 680
14 27.01.2020. Maija Kūle Filozofijas un socioloģijas institūts Prof. Maijas Kūles dalība starptautiskas zinātniskas asociācijas pasākumā "30th anniversary of the European Academy of sciences and arts, General Assambley ", lai nodrošinātu LU pārstāvniecību, Zalcburgā, Austrijā 700
15 27.01.2020. Karīna Narbute Medicīnas fakultāte Zinātniskās asistentes Karīnas Narbutes dalība starptautiskā pasākumā "2nd AAT-ADPD Focus Meeting", Vīnē, Austrijā ar ziņojumu "Influence of extracellular vesicles on motor functions and memory in 6-OHDA-induced Parkinson`s disease model rats" 450
16 27.01.2020. Ingus Mitrofanovs Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts Vadošā pētnieka Ingus Mitrofanova dalība starptautiskajos pasākumos "Copernicus & Artificial Intelligence darbseminārs" un "25th Copernicus User Forum" Briselē, Beļģijā 650
17 27.01.2020. Ilze France Starpnozaru izglītības inovāciju centrs Vadošās pētnieces Ilzes Frances dalība starptautiskā pasākumā "The 14th International Congress on Mathematical Education", Šanhajā, Ķīnā ar ziņojumu "Math teachers’ competence assessment to develop personalized professional learning” 700
18 27.01.2020. Liene Auniņa Bioloģijas institūts Vadošās pētnieces Lienes Auniņas dalība 29. Eiropas izpētes konferencē, Romā, Itālijā ar ziņojumu " Setting favourable reference values for habitats under the EU Habitats Directive: case study of mire habitats" 560
19 27.01.2020. Biruta Sloka Biznesa, Vadības un ekonomikas fakultāte Prof. Birutas Slokas dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē "52th International Scientific Conference on Economic and Social Development”, Porto, Portugālē ar referātu "DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD INCOME TOWARDS MODERN WELFARE ECONOMICS IN LATVIA" 700
20 27.01.2020. Elīna Pajuste Ķīmiskās fizikas institūts Vadošās pētnieces Elīnas Pajustes dalība 24. starptautiskajā konferencē par plazmas virsmas mijiedarbību kodolsintēzes iekārtās " The 24th International Conference on Plasma Surface Interaction in Fusion Devices (PSI - 24)", Jeju, Korejā ar ziņojumu "Tritium retention in plasma facing materials of JET ITER - Like - Wall retrieved from vacuum vessel in 2012, 2014 and 2016" 700
21 24.02.2020. Jānis Spīgulis Atomfizikas un spektroskopijas institūts Starptautiskas zinātniskas konferences "3rd International Conference “Biophotonics Riga – 2020”" 24.08.2020.-26.08.2020. organizēšana LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā 500
22 24.02.2020. Ilze Stikāne Teoloģijas fakultāte Konferences "KURP EJAM? TEOLOĢIJA, RELIĢIJPĒTNIECĪBA UN GARĪGUMS 21. GS” tulkojuma nodrošinājums 480
23 24.02.2020. Sindija Iesalniece LU Komunikācijas un inovācijas departaments Latvijas Universitātes Zinātnes kafejnīcu pasākumi 2020.gada pavasara un rudens semestros 1508
24 24.02.2020. Vladislavs Volkovs Filozofijas un socioloģijas institūts Starptautiskās zinātniskās konferences “Anthropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central and East Europe” (“Sociālās, politiskās un kultūras antropoloģija: Centrālās un Austrumeiropas prakses”) organizēšana LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4. , 2020.gada 13.-14.martā 500
25 24.02.2020. Andra Damberga Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Starptautisks zinātnisks pasākums - CERN Baltijas grupas sanāksme 07.04.-08.04.2020. LU AC Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā 500
26 24.02.2020. Dite Liepa Latviešu valodas institūts Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147.dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences „Valoda sabiedrībā” organizēšana LU Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19, Rīgā, 20.02.–21.02.2020. 1000
27 24.02.2020. Viesturs Pauls Karnups Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Baltic Connections 2020 apmeklējums ar ziņojumu "Latvian-Norwegian Economic Relations 1918-1940", Jyvaskila, Somijā no 25.03.2020. līdz 28.03.2020. 500
28 24.02.2020. Vladimirs Piļipenko Medicīnas fakultāte Pētnieka Vladimira Piļipenko dalība 8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2020) ar ziņojumu Cholinergic component of memory-enhancing effects of metformin in sporadic Alzheimer’s disease model-rats, Prāgā, Čehijā no 04.07.2020. līdz 10.07.2020. 700
29 24.02.2020. Ilona Kuzmina Atomfizikas un spektroskopijas institūts Vadošās pētnieces Ilonas Kuzminas dalība Photonics Europe 2020 ar ziņojumu "Agar-based phantoms for skin diagnostic imaging", Strasbūrā, Francijā no 29.03.2020. līdz 03.04.2020. 700
30 24.02.2020. Juris Porozovs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Prof. Jura Porozova dalība starptautiskā zinātniskā konferencē “Rural Environment. Education. Personality” ar ziņojumu "Preschool and Primary School Teacher Program Students' Opinion on Science Subjects Necessity for the Profession",  Jelgavā, Latvijā no 08.05.-09.05.2020. 170
31 24.02.2020. Kristīne Briede Teoloģijas fakultāte R. Akmentiņa disertācijas "Rakstnieka Augusta Saulieša pasaules uzskata problēmu aktualitāte" tiražēšana 1233
32 24.02.2020. Aija Rozenšteine Akadēmiskais apgāds Zinātniskās monogrāfijas "Rituālā drāma un teatralizēti uzvedumi Senajā Ēģiptē" 2.daļa (tiražēšana) 5432
33 24.02.2020. Aija Rozenšteine Akadēmiskais apgāds Aigara Kokina zinātniskās monogrāfijas "Okers - krāsu zemes: krāsu simbolisms akmens laikmetā" tiražēšana 1734
34 24.02.2020. Jeļizaveta Sokolovska Medicīnas fakultāte Atbalsts zinātniskās publikācijas "Nitric oxide metabolism is impaired by type 1 diabetes and diabetic nephropathy" publicēšanai starptautiskā zinātniskā žurnālā BIOMEDICAL REPORTS 290
35 24.02.2020. Inesa Barmina Fizikas institūts Atbalsts zinātniskā raksta “THE EFFECT OF ELECTRIC FIELD CONFIGURATION ON THE THERMO-CHEMICAL CONVERSION OF STRAW PELLETS” (Autori: I. Barmina, A. Kolmickovs, R. Valdmanis, M. Zake) publicēšanai žurnālā Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 250
36 24.02.2020. Iveta Reinholde Sociālo zinātņu fakultāte Asoc. prof. Ivetas Reinholdes dalība starptautiskā konferencē “American Society for Public Administration Annual Conference -2020 Vision for Politics, Policy and Administration” ar ziņojumu “Leadership in the development of senior civil services: Latvian case", Anaheimā, ASV no 03.04.2020. līdz 07.04.2020. 700
KOPĀ: 50685