Zinātnieku nakts 2013

Jaunumi Vienlaikus deviņās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, Salaspilī, Liepājā un Cēsīs - 2013. gada 27.septembrī no plkst. 18.00 - 23.00 notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Ūdens”. Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem, Latvijas Zinātņu akadēmiju un vairākiem muzejiem. Pasākums Latvijā noritēs jau septīto gadu pēc kārtas. 27. septembrī visā Eiropā 35 valstu 300 pilsētās notiks pasākums Zinātnieku nakts, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar tēmu par ūdeni, dodot ieskatu ūdens izmantošanas veidos un daudzveidīgajā pielietojamībā. 27.septembrī plašākai sabiedrībai apskatei būs atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā. Kopīgi varēs no jauna atklāt lietas, bez kurām šodien mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un kuras ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēs iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei vēl var ienākt mūsu sadzīvē. Pasākumu vietas var atrast kartē vai pārlūkojot institūtu, augstskolu un muzeju pasākumus (zemāk). Eiropas pasākumu mājas lapa - RESEARCHERS' NIGHT: One night, 300 European cities Facebook notikuma lapa Draugiem notikumu lapa Buklets  (Aktuālā informācija ir pieejama mājas lapā) Papildu informācija:
Ligita Liepiņa
67034481