Rīgā un Daugavpilī, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR"

Rīgā, Lejupes ielā 3

Sabiedriskais transports: 12. un 23. autobuss līdz pieturai “Piena kombināts”; 6844. maršruta taksometrs Rīga–Ķekava līdz uzrakstam “Valdlauči”.
Sākot no plkst. 16.00 (un turpmāk reizi stundā – līdz plkst. 21.00) no Zinātņu akadēmijas kursēs “BIOR” autobuss.

16:00-22:00

Viss par un ap ūdeni
- “H2O!”– viktorīna–atraktīva spēle par ūdeni, tā īpašībām, vērtību un lietojamību
- Dažādu ūdens paraugu sensorā vērtēšana
- Ūdens mikrobioloģiskie un toksiskie izmeklējumi
- Prakstiskā ekspozīcija – “Legionellas mūsu dzīvē”
- Praktiski padomi, kā sagatavot ūdens paraugus analīzēm
- Kas aug ūdenī? Iespēja apskatīt dažādas zivju sugas
- Parazīti ūdenī
- Apmeklētāji tiks cienāti ar speciālu “Ūdens zupu”

Apmeklētājus gaidīs arī mūsu Latgales reģionālā laboratorija Daugavpilī, Varšavas ielā 24

Papildu informācija:

Tālrunis 67620513
Mājas lapa