Cēsīs, Z(in)oo centrā

Cēsīs, Poruka ielā 8

Iebraukšana no Lapsu ielas.

Z(in)rāde – Teatrāli zinātnisks uzvedums un radošo eksperimentu darbnīca

- Z(in)rādes ideja – ticam, ka katram cilvēkam piemīt unikāls un neatkārtojams potenciāls. Vēlamies palīdzēt to atklāt, rosinot cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Esam pārliecināti, ka aizraujošs izzināšanas process ir sākums attīstībai ilgtermiņā. Tāpēc Z(in)oo veidojis pirmo zinātnisko teātri, kura mērķis mērķis ir atraisīt zinātkāri, ļaut aizraujošā veidā palīdzēt izprast pasauli mums apkārt, rosināt vērot, izzināt un eksperimentēt, kā arī priecāties par saviem panākumiem

Mērķauditorija – pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni

- Uzvedums – iepazīsimies ar Z(in)oo ģimeni un dosimies aizraujošā ceļojumā uz Mēnesi. Uzveduma laikā uzzināsim, ar ko atšķiras Zeme no Mēness, kas interesants notiek uz Zemes. Ceļojumu zinātnē paskaidros un padarīs aizraujošāku arī eksperimenti, piemēram, rādīsim okeānu pudelē un mazo vulkānu, būvēsim raķetes, ar kuru palīdzību mēģināsim aizlidot līdz Mēnesim, izraisīsim vēju, salīdzināsim, kur var uzlēkt augstāk – uz Mēness vai Zemes. Uzvedums rosinās bērnus saviem pirmajiem zinātniskajiem eksperimentiem. Z(in)oo ģimenei ir svarīgi radīt interesi par pasaules kārtības izzināšanu un ļaut novērtēt to interesanto un skaisto, ko mums sniedz mūsu mājas – planēta Zeme
- Radošā darbnīca – meistarosim un izmēģināsim vienu no uzveduma eksperimentiem – raķeti, ko katrs bērns pats varēs uzbūvēt un “palaist kosmosā”. Bērniem būs iespēja arī pagatavot un izkrāsot sev brilles, ar kurām varēs interesantāk novērot raķetes lidojumu. RADOŠAJĀS DARBNĪCĀS IZGATAVOTĀS LIETAS PALIEK BĒRNIEM!

Mājas lapa