Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Jelgavā, Dobeles ielā 41

No plkst. 17.00 līdz 21.00
Vai vienmēr ūdens krīt uz leju?
Diskusijas, eksperimenti, demonstrējumi.
LLU Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija

Jelgavā, Strazdu ielā 1

No plkst. 17.00 līdz 21.00.
Ūdens augsnē un augos.

Demonstrējumi par ūdens uzņemšanu un pārvietošanos augsnē un augos. Ūdens satura noteikšanas metodes. Diskusijas, eksperimenti, prezentācijas.
LLU Lauksaimniecības fakultāte. 

Jelgavā, K Helmaņa ielā 8

No plkst. 17.00 līdz 21.00
Ūdens loma dzīvajā organismā.
Lekcijas, diskusijas, prezentācijas.
LLU Veterinārmedicīnas fakultāte. 

Jelgavā, Lielā ielā 2

No plkst. 16.00 līdz 21.00.
Paskatīsimies uz ūdeni pārtikas produktos savādāk.

Diskusijas, eksperimenti, jautra un aktīva līdzdarbošanās
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte.

Plkst.19.00.
Ūdens kā evolūcijas vide.
Diskusijas, lekcijas
LLU Sociālo zinātņu fakultāte

Jelgavā, Akadēmijas ielā 19

No plkst. 17. 00 līdz 21.00.
Kā pasargāt pilsētu no plūdiem. Ūdens enerģijas izmantošana.
Hidroloģisko procesu un būvju modelēšana, ūdens apgādes sistēmas. Stāstījumi, līdzdarbošanās un viktorīnas.
LLU Lauku inženieru fakultāte

Plašāka informācija:

Tālr. 63005685
research@llu.lv
Mājas lapa