LU sākas 79. starptautiskā zinātniskā konference

LU pētniekiem piešķirtas LZA vārdbalvas un jauno zinātnieku balvas

LU Lībiešu institūts saņem atbalstu “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā lībiešu mantojuma iedzīvināšanas iespēju izpētei

IZM izsaka pateicību LU izglītības zinātņu pētniekiem par Covid-19 pētījuma rezultātiem

LU zinātnieki saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības rakstus

LU zinātnieku pētījumi atzīti par nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 2020. gadā

Starptautiski par daudzsološu novērtēta sensoru tehnoloģija, kuras pirmie klīniskie izvērtējumi paredzēti Rīgā

LU pētnieks Agris Bērziņš atklāj, kā iespējams kontrolēt vielu kristalizāciju

LU izstrādā bezkūdras kompozīciju augsnes kvalitātes uzlabošanai

Pētījumā iegūst nanovadus, kuriem dominē topoloģisko virsmu transports

LU izstrādā jaunus sorbentus katehilamīnu noteikšanai bioloģiskos paraugos

Zinātnieki iepazīstinās ar Latvijas zinātnisko institūciju sagatavoto Augstākās izglītības un zinātnes likuma projektu

LU LFMI aicina uz Veltas Sniķeres 100 gadu jubilejas pasākumu

LU uzsākts starpdisciplinārs pētniecības projekts par “padomju garīgumu” Latvijā

LU pētnieks Artis Krūziņš pēta atomu svārstības ar lāzeru apstarotās sārmu metālu molekulās

Karīna Upska: Iegūt vielas, kas var uzlabot mūsu veselību

LU pētnieki rada īpaši plānus materiālus efektīvai siltuma pārvēršanai elektrībā

LU pētnieks Artūrs Mozers pēta magnētiskā lauka ietekmi uz lāzera inducēto fluorescenci sārmu metālu atomos

LU pētnieki izstrādā jaunu analītisku rīku Alcheimera slimības izpētei

Dardega Legzdiņa: Zobi kā cilvēka bioķīmiskais arhīvs

Skrinings.lv – digitālais tilts starp sabiedrību un pētniekiem

LU absolvente Natālija Jermolajeva izstrādā projektu par stāju koriģējošu T-kreklu

Pētnieks U. Bērziņš: Ar sakārtotu sistēmu iespējams paātrināt biomedicīnas datu apmaiņu

DF LAB – ekosistēma studentu inovācijām veselības tehnoloģiju jomā

Ar Baldones Šmita teleskopu atklāj 27 jaunus asteroīdus

LU pētnieks Pēteris Lesničenoks: Viļņu enerģija nākotnē ir attīstības garants

LU pētnieki izstrādā portatīvu ādas diagnostikas ierīci melanomas noteikšanai

LU zinātnieku pētījums varētu kalpot par pamatu nākotnes insulta risku samazināšanas terapijai

Viedās telpas – jauna pieeja infekciju ierobežošanā?

Latvijas zinātne – kaimiņu respektēts partneris