LU personālam

Mums visiem ir iespēja izdarīt ko nozīmīgu, lai ļautu universitātei kļūt par studiju templi tiem prasmīgajiem, spējīgajiem un talantīgajiem studentiem, kuri savā ceļā ir saskārušies ar būtiskiem sociāliem un apkārtējās vides šķēršļiem un ierobežojumiem.

Lai palīdzētu pārvarēt šos šķēršļus - padarītu studēšanas procesu pieejamāku studentiem ar veselības traucējumiem un invaliditāti, ir svarīgi izprast, kādas ir šo studentu vajadzības, un ko mēs katrs varam paveikt noteiktās situācijās, lai ikdienišķie studiju procesi – lekciju, semināru, bibliotēku apmeklējums, pārbaudījumu kārtošana, visiem studentiem būtu vienlīdz pieejami.

Šajā sadaļā ir apkopota informācija, lai dotu skaidrāku redzējumu tam, kā iespējams pilnveidot vides pieejamību augstskolā, vienlaicīgi paplašinot savas kompetences robežas saskarsmes sfērā:

Šeit var uzzināt vairāk:

  • Par CITIEM, mazāk saredzamiem veselības traucējumiem(sadaļa ir tapšanas stadijā)