Par šķēršļiem, kuri top pārvarami. Par studijām, kuras kļūst vienlīdzīgi pieejamas.

Laipni lūdzam mājaslapā par LU vides pieejamību !

Studenti ar īpašām vajadzībām ir prasmīgas, spējīgas un talantīgas personības, kuru ceļā tiek likti sociāli un apkārtējās vides šķēršļi.

Mūsu mērķis ir, sadarbojoties ar studentiem, augstskolu personālu un sabiedrību kopumā, nojaukt šīs barjeras un veidot mācību vidi pieejamāku.

Mēs esam dažādi. Mēs ticam, ka viens no veidiem, kā izpaužas katra individualitāte, ir īpašās vajadzības.

Šajā vietnē Jūs varat uzzināt par augstskolas vides pieejamību topošiem, esošiem studentiem un viesiem, kā arī iegūt citu aktuālo informāciju - saistītu ar īpašām vajadzībām un resursiem cilvēkiem ar veselības traucējumiem un invaliditāti.

Ja Jums jau šobrīd ir kas stāstāms vai vaicājams mums, rakstiet!