Studiju programmas Jēkabpils filiālē 2024./2025. ak. gadā:

Maģistra studiju programmas