Studiju programmas Jēkabpils filiālē

Studiju programmas, kuras tiek plānotas uzņemšanā 2021./2022. ak. gadā:

Koledžas līmeņa studiju programmas

Maģistra studiju programmas


Studiju programmas, kuras tiek īstenotas 2019./2020. ak. gadā:

Bakalaura studiju programmas

"Skolotājs" apakšprogramma: "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"