Āzijas topo-, hidronīmu, īpašvārdu un reliģiju terminu atveide latviešu valodā bez starpvalodām

L. Taivans
 

Ir daļēji pabeigts veidot no starpvalodām neatkarīgu, bet profesionālu Āzijas izcelsmes īpašvārdu transliterāciju ķīniešu un hindi valodām, teorētiskais pamatojums malajiešu un indonēziešu valodu transliterācijai, ievērojot latviešu fonētikas atbilstību attīcīgo Āzijas valodu fonētikai, kā arī starptautiskajiem svešvārdu rakstības principiem. Ir turpināts darbs pie īpašvārdu atveides teorētiskajiem principiem Japāņu, bengāļu, hindi valodās. Izstrādāti toponīmu, hidonīmu tabulu sastādīšana. Pabeigts darbs pie Mazās ķīniešu – latviešu valodas sarunvārdnīcas.