Projekta nosaukums:

Tehnoloģiski pētījumi, lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/19/A/144

Projekta īstenošanas termiņš:

36 mēneši, 01.05.2020.–30.04.2023.

Projekta kopējais finansējums:

648 000 EUR, no tā ERAF atbalsta apjoms – 374 544 EUR

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte (vadošais partneris, 60% projekta finansējuma),

SIA "Baltic Scientific Instruments" (partneris, 40% finansējuma)

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr.fiz. Arnolds Ūbelis

Projekta administratīvais vadītājs:

Dr.chem. Valdis Avotiņš

Projekta mērķis:

Vispārējais mērķis ir attīstīt jaunas paaudzes implantēšanas tehnoloģijas un attiecīgas laboratorijas iekārtas ar virsmērķi nākotnē tādas ražot un izmantot Latvijā un eksporta tirgū pasaulē.

Projekts attīstīs sekojošas inovatīvas tehnoloģijas koncepta prototipa formā:

 • bora jonu kūļa avota veidošana, kombinējot īpašā konstrukcijā dažāda veida plazmas tipa izlādes, kas dos iespēju miniaturizēt iekārtu. Šobrīd tirgū tiek piedāvāti izmēros lieli industriālie implantēšanas aparāti, kuri turklāt, izmanto toksisku bora fluorīda gāzi, kura prasa īpašu piesardzību;
 • lai kūlī paātrinātu jonus, ir paredzēts izmantot klasisku lineāru paātrinātāju sistēmu kvadrupola masas selektoru (QMS);
 • ieviestās novitātes tehnoloģijā pavērs iespējas samazināt iekārtu energopatēriņu, izmērus un izgatavošanas izmaksas.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

 • Zinātnisko rakstu skaits, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos un kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros – 7. No tiem oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 2.
 • Jaunu produktu/tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros – 1.
 • Jauna produkta/tehnoloģijas prototipi – 1.
 • Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju – 1.
 • Tehnoloģiju tiesības – patents – 1.

Pārskats par projekta izpildi:

 1. Atskaite par 01.05.2020.–31.07.2020. 
 2. Atskaite par 01.08.2020.–31.10.2020. 
 3. Atskaite par 01.10.2020.–31.01.2021. 
 4. Atskaite par 01.02.2021.–30.04.2021. 
 5. Atskaite par 01.05.2021.–31.07.2021. 
 6. Atskaite par 01.08.2021.–31.10.2021. 
 7. Atskaite par 01.11.2021.–31.01.2022. 
 8. Atskaite par 01.02.2022.–30.04.2022. 
 9. Atskaite par 01.05.2022.–31.07.2022. 
 10. Atskaite par 01.08.2022.–31.10.2022. 
 11. Atskaite par 01.11.2022. - 31.01.2023.
 12. Atskaite par 01.02.2023. - 30.04.2023. 

Par inovatīvu bora dopēšanas tehnoloģiju Latvijā 

Pēdējās izmaiņas veiktas