Projekta nosaukums: Baltijas migranti Lielbritānijā: adaptācijas stratēģijas un nākotnes scenāriji

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/103

Projekta sadarbības partneri (ja ir): Vītauta Dižā Universitāte

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembris

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR

Projekta mērķis: 

(1) iegūt salīdzinošus datus par Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas un Lietuvas migrantu adaptācijas praksēm un nākotnes plāniem, (2) sagatavot uzticamu situācijas analīzi par lielāko Latvijas jauno emigrantu kopienu.

Projekta rezultāti:

Pētnieciskā projekta ietvaros ir sagatavot trīs zinātnisko publikāciju manuskriptus, kurus paredzēts publicēt starptautiskos izdevumos, un vienu monogrāfijas manuskriptu par latviešu darba migrantiem Lielbritānijā. Pētījumu rezultātus plānots prezentēt Latvijas valdības un nevaldības organizācijām, kas ir iesaistītas nodarbinātības un reģionu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Projekta rezultāti tiks arī prezentēti starptautiskās konferencēs, kā arī izplatīti populārzinātniskā veidā (blogu ieraksti, analītiskas publikācijas). 

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 2. ceturksnī

Pēcdoktorantūras pētniecības projekta mērķi un pirmie rezultāti izklāstīti 10. maijā radio NABA raidījumā „Fonogrāfs” un 15. maijā Latvijas Radio 4 raidījumā „Александр-студия”.

21. maijā pētniecības projekta rezultāti izklāstīti tikšanās laikā ar 11 Krievijas žurnālistiem. Tikšanos organizēja Baltijas Mediju izcilības centrs.

3. jūnijā AABS konferencē “The 100th Anniversary of Baltic Independence” tika prezentēti pilotpētījuma par Brexit uztveri latviešu emigrantu vidū rezultāti. Prezentētās tēzes pieejamas šeit.

Ar pilotpētījuma rezultātiem ir iepazīstināta arī plašāka Latvijas sabiedrība, 11. jūnijā piedaloties Latvijas Radio 1 raidījumā „Kultūras rondo”.

Konferences tēzes skatīt šeit

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 3. ceturksnī

11. augustā pēcdoktorantūras pētniecības projekta rezultāti tika izmantoti Igaunijas sarunu festivāla „Arvamus festival” paneļdiskusijā „Divided We Fall, United We Stand: Is Polarisation of Societies Undermining Security of the Baltic States?”.

5. septembrī konsultēts LNT žurnālists Uldis Āboliņš ziņu sižetam par topošo Diasporas likumu.

28. septembrī starptautiskā konferencē “Diaspora and migration: theoretical approaches, complex and interdisciplinary research,” tika prezentēts referāts “We won’t be kicked out: Anchoring and objectifying the Brexit vote among Latvian migrants in the UK”.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 4. ceturksnī

31. oktobrī projekta gaitā tapušās konceptuālās pārdomas tika izmantotas plenārlekcijā „Tradicionālisma un ontoloģiskās nedrošības valoda Latvijas publiskajā telpā”, kas notika konferences „Tradīcijas un valsts” ietvaros.

25. novembrī par pētījuma pirmajiem rezultātiem un secinājumi tika runāts Latvijas Radio 1 raidījumā „21. gadsimta latvietis”.

11. decembrī pētījuma pirmie rezultāti tika prezentēti konferencē „Aizbraukt vai atgriezties Latvijā, Zemgalē”, kas notika Jelgavā. Par prezentācijā paustajiem secinājumiem tika ziņots vairākos medijos, piemēram, „Latvijas Avīzē” un „Zemgales Ziņās”

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 5. ceturksnī

8. janvārī par projekta rezultātiem, īpaši saistībā ar Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo attieksmi pret Brexit, tika stāstīt Latvijas Radio 1 raidījumā „Pēcpusdiena”

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 6. ceturksnī

10. jūnijā pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē „Russian and East European studies”, Tartu; referāts „Anchoring Brexit among Baltic migrants in the UK”.

18. jūnijā pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā Migrācijas konferencē Bari (Itālijā); referāts „The representation of genuine British people among Baltic migrants in the UK”.

29. jūnijā pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē „Baltic Studies in Europe”; referāts „The Representation of Englishness among Latvian Labor Migrants in the UK”

Sagatavots analītisks paziņojums medijiem par tiešsaistes aptaujas rezultātiem.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 7. ceturksnī

Pārskata periodā ir noslēdzies darbs pie projekta pirmajā fāzē iegūto kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analītiskas apstrādes. Ir uzsākts darbs pie zinātniskajām un populārzinātniskajām publikācijām, kā arī sadarbība ar politikas veidotājiem.

23. augustā projekta pētījuma rezultāti tika prezentēti Eiropas Sociologu asociācijas konferencē „Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”, Mančesterā; referāts „The Representation of Englishmen among Baltic Migrants in the UK”.

30. septembrī projekta pētījuma rezultāti prezentēti Pasaules brīvo latviešu apvienības rīkotajā konferencē – diskusijas „Latviskā identitāte 21. gadsimta realitātē” ietvaros.

Pēdējās izmaiņas veiktas