Projekta nosaukums: Baltijas migranti Lielbritānijā: adaptācijas stratēģijas un nākotnes scenāriji

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/103

Projekta sadarbības partneri (ja ir): Vītauta Dižā Universitāte

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembris

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR

Projekta mērķis: 

(1) iegūt salīdzinošus datus par Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas un Lietuvas migrantu adaptācijas praksēm un nākotnes plāniem, (2) sagatavot uzticamu situācijas analīzi par lielāko Latvijas jauno emigrantu kopienu.

Projekta rezultāti:

Pētnieciskā projekta ietvaros ir sagatavot trīs zinātnisko publikāciju manuskriptus, kurus paredzēts publicēt starptautiskos izdevumos, un vienu monogrāfijas manuskriptu par latviešu darba migrantiem Lielbritānijā. Pētījumu rezultātus plānots prezentēt Latvijas valdības un nevaldības organizācijām, kas ir iesaistītas nodarbinātības un reģionu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Projekta rezultāti tiks arī prezentēti starptautiskās konferencēs, kā arī izplatīti populārzinātniskā veidā (blogu ieraksti, analītiskas publikācijas). 

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 2. ceturksnī

Pēcdoktorantūras pētniecības projekta mērķi un pirmie rezultāti izklāstīti 10. maijā radio NABA raidījumā „Fonogrāfs” un 15. maijā Latvijas Radio 4 raidījumā „Александр-студия”.

21. maijā pētniecības projekta rezultāti izklāstīti tikšanās laikā ar 11 Krievijas žurnālistiem. Tikšanos organizēja Baltijas Mediju izcilības centrs.

3. jūnijā AABS konferencē “The 100th Anniversary of Baltic Independence” tika prezentēti pilotpētījuma par Brexit uztveri latviešu emigrantu vidū rezultāti. Prezentētās tēzes pieejamas šeit.

Ar pilotpētījuma rezultātiem ir iepazīstināta arī plašāka Latvijas sabiedrība, 11. jūnijā piedaloties Latvijas Radio 1 raidījumā „Kultūras rondo”.

Konferences tēzes skatīt šeit

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 3. ceturksnī

11. augustā pēcdoktorantūras pētniecības projekta rezultāti tika izmantoti Igaunijas sarunu festivāla „Arvamus festival” paneļdiskusijā „Divided We Fall, United We Stand: Is Polarisation of Societies Undermining Security of the Baltic States?”.

5. septembrī konsultēts LNT žurnālists Uldis Āboliņš ziņu sižetam par topošo Diasporas likumu.

28. septembrī starptautiskā konferencē “Diaspora and migration: theoretical approaches, complex and interdisciplinary research,” tika prezentēts referāts “We won’t be kicked out: Anchoring and objectifying the Brexit vote among Latvian migrants in the UK”.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 4. ceturksnī

31. oktobrī projekta gaitā tapušās konceptuālās pārdomas tika izmantotas plenārlekcijā „Tradicionālisma un ontoloģiskās nedrošības valoda Latvijas publiskajā telpā”, kas notika konferences „Tradīcijas un valsts” ietvaros.

25. novembrī par pētījuma pirmajiem rezultātiem un secinājumi tika runāts Latvijas Radio 1 raidījumā „21. gadsimta latvietis”.

11. decembrī pētījuma pirmie rezultāti tika prezentēti konferencē „Aizbraukt vai atgriezties Latvijā, Zemgalē”, kas notika Jelgavā. Par prezentācijā paustajiem secinājumiem tika ziņots vairākos medijos, piemēram, „Latvijas Avīzē” un „Zemgales Ziņās”

Populārzinātnisks pārskats

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 5. ceturksnī

8. janvārī par projekta rezultātiem, īpaši saistībā ar Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo attieksmi pret Brexit, tika stāstīt Latvijas Radio 1 raidījumā „Pēcpusdiena”

Populārzinātnisks pārskats

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 6. ceturksnī

10. jūnijā pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē „Russian and East European studies”, Tartu; referāts „Anchoring Brexit among Baltic migrants in the UK”.

18. jūnijā pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā Migrācijas konferencē Bari (Itālijā); referāts „The representation of genuine British people among Baltic migrants in the UK”.

29. jūnijā pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē „Baltic Studies in Europe”; referāts „The Representation of Englishness among Latvian Labor Migrants in the UK”

Sagatavots analītisks paziņojums medijiem par tiešsaistes aptaujas rezultātiem.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 7. ceturksnī

Pārskata periodā ir noslēdzies darbs pie projekta pirmajā fāzē iegūto kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analītiskas apstrādes. Ir uzsākts darbs pie zinātniskajām un populārzinātniskajām publikācijām, kā arī sadarbība ar politikas veidotājiem.

23. augustā projekta pētījuma rezultāti tika prezentēti Eiropas Sociologu asociācijas konferencē „Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”, Mančesterā; referāts „The Representation of Englishmen among Baltic Migrants in the UK”.

30. septembrī projekta pētījuma rezultāti prezentēti Pasaules brīvo latviešu apvienības rīkotajā konferencē – diskusijas „Latviskā identitāte 21. gadsimta realitātē” ietvaros.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 8. ceturksnī

Pārskata periodā turpinājās darbs ar pētījumā iegūto kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīzi; tika arī aplūkoti jaunākie sekundārie dati. Tāpat tik uzsākts darbs pie jaunas starptautiskas zinātniskās publikācijas manuskripta sagatavošanas.

18. oktobrī tika sniegta intervija Latvijas Televīzijas 1. kanāla raidījumā „Rīta panorāma,” kurā plašāku auditoriju iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem.

18. oktobrī pēcdoktorantūras pētniecības projekta ietvaros Rīgā tika organizēts kolokvijs „Gaidot Brexit: Baltijas migranti Lielbritānijā”.

25. oktobrī pārraidīta intervija Latvijas Radio 1. kanāla raidījumā „Eiro fokusā,” kurā izklāstīti pētniecības projektā gūtie secinājumi.

2. novembrī publicēta intervija portālā Latviesi.com, kurā izklāstīti pētnieciskā projekta rezultāti.

7. novembrī Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku vietnē publicēts blogs „Pretimigrantu agresija Lielbritānijā: statistiskā, iztēlotā un neredzamā”.

25. novembrī Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 51. ikgadējā konvencijā, Sanfrancisko, prezentēts referāts „Baltic Migrants in Great Britain: Projecting Identity in the Brexit Light”.

4. decembrī Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību sanāksme par remigrācijas jautājumiem ietvaros tika rīkota apaļā galda diskusija par pētniecības projekta rezultātiem.

13. decembrī dalība TV24 raidījumā „Globuss”

Populārzinātnisks pārskats

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 9. ceturksnī

Pārskata periodā turpinājās lauka darbs un jau iegūto kvalitatīvo datu apstrāde. Tāpat turpinājās zinātniskās literatūras studijas un darbs pie jaunu starptautisku zinātnisko publikāciju manuskriptu sagatavošanas.

27. janvārī Lietuvas portālā Delfi.lt publicēts raksts „Baltijos šalių migrantai ir „Brexit“”, kurā analizēti pētījuma rezultāti.

29. janvārī Latvijas portālā Delfi.lv publicēts raksts „Baltijas migranti un 'Brexit'”, kurā analizēti pētījuma rezultāti.

1. februārī pētījuma rezultāti tika prezentēti Eiropas Kustības Latvijā rīkotajā paneļdiskusijā par Brexit sekām.

13. februārī par pētījuma rezultātiem tika stāstīts laikraksta „Zemgales Ziņas” publikācijā „Ar skatu uz Zemgales līdzenumu”.

20. februārī par pētījuma projektā veikto lauka darbu un tā rezultātiem tika stāstīts Latvijas Radio 1 raidījumā „Zināmais nezināmajā”.

21. februārī pētījuma rezultāti tika prezentēti LU 78. starptautiskajā zinātniskajā konferencē – Rīgā; referāts „Pārvarot strukturālos ierobežojumus: Latvijas migrantu adaptācijas prakses Anglijā”

26. februārī par pētījuma rezultātiem ziņots laikraksta „Druva” publikācijā „Kļūt par angli vai atgriezties”.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 10. ceturksnī

29. aprīlī pētījuma rezultāti tika prezentēti bloga ierakstā „Latvieši Apvienotajā Karalistē pandēmijas laikā”.

21. maijā pētījumā rezultāti tika prezentēti žurnāla „Dienas Biznesa” publikācijā „Vēlmju domāšana, nevis būtiskas izmaiņas darbaspēka migrācijā”.

10. jūnijā pētījuma rezultāti tika prezentēti bloga ierakstā „Mājokļa jautājums”.

 

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 11. ceturksnī

28. jūlijā pētījuma rezultāti tika prezentēti britu radiostacijas BBC redaktorei Ketlīnai Keragerei (Kathleen Carragher) un producenta Džonam Dīringam (John Deering), kas gatavoja pieteikumu žurnālistikas projektam par Centrālās un Austrumeiropas imigrantiem Apvienotajā Karalistē.

3. augustā pētījuma rezultāti tika publicēti bloga ierakstā „Mantotās robežas un banālais rasisms”.

20. augustā pētījuma rezultāti tika prezentēti Gulbenes novada pašvaldības darbinieku seminārā Stāmerienā.

 

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 12. ceturksnī

1. novembrī publicēts bloga ieraksts “Vietējie vai transnacionāļi? Lielbritānijas latviešu piederību meklējot”

4. decembrī publicētas pētījuma lauka piezīmes “Neesmu viens no viņiem”

28. decembrī tika publicēti tiešsaistes aptaujas rezultāti par to, kā Lielbritānijas latvieši izjūt Covid-19 pandēmijas sociālekonomiskās sekas. Aptauja tika veikta laika periodā no 6. līdz 19. decembrim. Tās rezultāti tika publicēti arī Latvijas lielākajos medijos: Delfi.lv, Tvnet.lv, Lsm.lv, Latvijas Radio 1, nra.lv.

 
Last changed