Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Disleksija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.07.2011
  • Disleksijas izpausmes veidi
  • Vajadzības studiju procesā


Disleksijas izpausmes veidi

Disleksija izpaužas kā specifisks spēju un traucējumu sakopojums, kas ietekmē kādu no cilvēka mācīšanās procesiem – lasīšanu, pierakstīšanu, pareizrakstību vai runāšanu. Taču traucējumiem nav saistības ar apmācības sistēmu vai intelektu - cilvēkiem ar disleksijas traucējumiem ir vidēji vai augsti intelektuālo spēju rādītāji. Turklāt bieži šiem cilvēkiem piemīt kāds īpašs talants, spējas - piemēram, augstā līmenī attīstīts radošums, problēmu risināšanas spējas, laba telpiskā uztvere vai spēcīga intuīcija.

Studentam ar disleksijas traucējumiem var būt grūtības zilbes sapludināt vārdos, lai ātri un precīzi lasītu vai pierakstītu tekstu. Noteiktu burtu un skaitļu attēlojums var būt neprecīzi uztverts, kā arī - iespējamas grūtības iegaumēt pareizas rakstības likumus. Šie traucējumi saistīti ar izmaiņām galvas smadzeņu neirobioloģiskajā funkcionēšanā. Tādēļ cilvēki ar disleksijas traucējumiem lasot un rakstot mēdz bieži pielaist kļūdas, un abu šo darbību veikšana prasa lielāku piepūli, nekā pārējiem cilvēkiem. Saskarsmē dislektiķi labāk uztver līdzcilvēku sacīto, ja viņu runa veidota no vienkāršiem paplašinātiem, ne-saliktiem teikumiem.

Disleksija nav saistīta ar cilvēka intelektu. Lielākajai daļai cilvēku, kam ir specifiski lasīšanas traucējumi, intelekts ir vidējs vai augstāks par vidējo līmeni. Dislektiķiem bieži ir ievērojami attīstītas vizuāli-telpiskās, mākslinieciskās un problēmu risināšanas spējas. Daudzām izcilām personībām bijusi disleksija, kas apstiprina to, ka disleksija netraucē gūt panākumus zinātnē un mākslā. Šo izcilo personību vidū ir cilvēki, kuri pārstāv dažādas darbības  jomas, piemēram, Alberts Einšteins, Tomas Edisons, Pablo Pikaso, Ričards Bransons, Vinstons Čerčils, Džons Lenons, Toms Krūzs, Orlando Blūms, Hans Kristians Andersens, Walts Disnejs, Erīna Brokoviča un daudzi citi.

Vairāk par disleksijas traucējumu iespējamajiem izpausmes veidiem.


Vajadzības studiju procesā

Audioierakstu veikšana un izmantošana studiju procesā. Studenti disleksijas izraisīto traucējumu dēļ nodarbībās var nepagūt pierakstīt lekciju saturu, tāpēc tiek izmantotas audio ierīces - studenti lekcijā ieraksta lektora runu un vēlāk no ierakstītā materiāla mācās. Tas būtiski atvieglo lekciju pierakstu veikšanu un vielas apguvi.
Studējošajiem ir ieteicams laicīgi saskaņot ar pasniedzējiem jautājumu par lekciju ierakstu veikšanu. Dažkārt  gan šis jautājums tiek uztverts kā pašsaprotama vajadzība un to savstarpēji nemaz nepārrunā. Arī pasniedzēji, ja jūt tādu vajadzību, var izvirzīt savu iniciatīvu šo jautājumu ar studentu pārrunāt.

Ieteikumi vizuālo materiālu gatavošanai. Lai atvieglotu studentiem tekstu lasīšanu, ieteicams vizuālajos materiālos izmantot viegli uztveramu burtu veidu (piemēram, Sans serif, Arial, Verdana). Savukārt, krāsu kontrastus mācību materiālos ieteicams izvēlēties tādus, kuri nežilbina, atvieglo informācijas vizuālo uztveri. Kā vēl viens vizuālo materiālu uzlabojums ir nozīmīgāko vārdu izcelšana tekstā, izmantojot treknrakstu (Bold), īpaši tas ir svarīgi uzdevumu instrukciju aprakstos un vietās, kur ietverts nolieguma prievārds „ne-”. Studentiem uztveramāki būs tie teikumi, kuros nav ietverts dubults noliegums, piem., „…nevar nepiekrist apgalvojumam, ka nekas nav neiespējams.” Gatavojot vizuālo materiālu lekcijām, ir ieteicams sekot līdzi tam, lai materiāls būtu salasāms, t.i., lai teksts un cita svarīgā informācija nebūtu pabalējusi.   

Saskarsme. Studenti disleksijas izraisīto traucējumu rezultātā mēdz izjust mazvērtības sajūtu, pārdzīvot par pieredzētajām neveiksmēm, tāpēc ir būtiski šiem studentiem sniegt pozitīvu atgriezenisko saiti reizēs, kad tie ir labi paveikuši kādu uzdevumu vai izrādījuši lielu centību.  Uzrunājot studentu ar disleksijas traucējumiem, izsakoties ir ieteicams izmantot vienkārši paplašinātu teikumu konstrukcijas.

Uztveramības veicināšana, izmantojot vizualizēšanu. Pieminot lekcijā jaunus svešvārdus, terminus, ir ieteicams tos uzrakstīt arī uz tāfeles. Lai atvieglotu mācīšanās procesu studentam, ir būtiski, ka tekstuālā informācija lekciju un semināru materiālos tiek papildināta ar uztveramību veicinošiem elementiem - shēmām, attēliem vai diagrammām. Lekcijas gaitā ir ieteicams īsi ieskicēt to, kas katrā shēmā, attēlā vai diagrammā ir attēlots.

Pārbaudīju organizēšana. Ņemot vērā traucējumu specifiku, studentam rakstu un pārbaudes darbu veikšanai var būt nepieciešamība pēc papildu laika. Uzdevumiem ieteicams pievienot rakstiskas formas instrukciju un papildus – dot uzdevuma instrukciju arī mutiski.