Ekonomika un uzņēmējdarbība

Doktora studiju programma ir vienīgā šāda veida programma Latvijā, kas aptver ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē esošās apakšnozares. Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus pētniekus, nozares un organizāciju vadītājus, kā arī mācībspēkus, kuri spēj izstrādāt patstāvīgu pētniecisko darbu ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, iegūstot zinātniski oriģinālus un pārbaudītus rezultātus, tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā ekonomikas, uzņēmējdarbības un izglītības attīstības un inovāciju ieviešanas problēmu risināšanā; sagatavot augsti kvalificētus nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu, nodrošinot tautsaimniecību ar kvalificētiem darbiniekiem.

Apakšprogrammas: "Ekonomika un vadība", "Globālā ekonomika un līderība" (angļu valodā), "Izglītības vadība".

Studenti apgūst pētniecības metodoloģiju, teorētiskās koncepcijas un jaunākās pētniecības metodes.

Izstrādā patstāvīgu oriģinālu zinātnisko pētījumus izmantojot mūsdienu analīzes un datu apstrādes jaunākās metodes, iegūstot  zinātniski oriģinālus un pārbaudāmus rezultātus, kuri ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī, tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā un inovatīvu risinājumu ieviešanā, pētījumu rezultātu prezentēšanā starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, spējot sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus par zinātniskā pētījuma rezultātiem.

Attīstīt kritisko, analītisko domāšanu, radošumu, līderību, spēju patstāvīgi izvirzīt pētījuma idejas, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus arī starptautiskā kontekstā, vadīt pētnieciskus/ attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes mainīgā vidē, spēju darboties komandā, sadarbojoties ar dažādu nozaru profesionāļiem.

Attīstīt pedagoģiskās prasmes patstāvīgi veikt un vadīt studiju darbu augstskolās.

Attīstīt spēju nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju.

Doktora studiju programmas beidzēji strādā par iestāžu un uzņēmumu vadītājiem vai paši veido veiksmīgu biznesu, ir docētāji universitātēs vai pētnieki zinātniskajos institūtos. Programmas beidzēji piedalās un dod savu ieguldījumu akadēmisko problēmu risināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

PLK (pilna laika klātiene) - 6 semestri NLK (nepilna laika klātiene) - 8 semesri  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: apakšprogrammā "Ekonomika un vadība" Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2750 EUR/gadā, NLK – 2750 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2990 EUR/ gadā un NLK 2990 EUR/ gadā. Apakšprogrammā "Izglītības vadība" Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā, NLK – 2900 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5500 EUR/ gadā un NLK 5500 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Iepriekšējā izglītība:

  • Maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā un uzņēmējdarbībā vai tam pielīdzināma izglītība;
  • Maģistra grāds citās sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā;
  • Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Pretendenti iesniedz motivācijas vēstuli un divas apakšnozares jomas pārstāvju rekomendācijas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Uzņemšanas kritēriji ŠEIT.

Programmas sekretāre: Inese Vēvere, Aspazijas bulvāris 5, 426. telpa, tālrunis +371 67034967, e-pasts: inese.vevere@lu.lv